Hur och varför bör man göra bakgrundskontroller?

Bakgrundskollen.se gör bakgrundskontroll år arbetsgivare vilket skapar en kvalitetssäkring i rekryteringsprocessen. I den processen utförs en omfattande bakgrundskontroll mot Sveriges domstolar.

Bakgrundskontrollen som utförs av Bakgrundskollen.se, är experter på bakgrundskontroller. Informationen till kontrollen hämtas från öppna källor som är tillgängliga för allmänheten. 

Skillnaden mellan belastningsregister och juridisk kontroll

Första steget är att förstå att göra en bakgrundskontroll och polisens belastningsregister är inte samma sak. En bakgrundskontrollen inkluderar inte bara brottsärenden utan, till skillnad mot belastningsregistret, även civilrättsliga ärenden såsom t ex tidigare juridiska ärenden med arbetsgivare eller myndigheter. Denna kontroll tar 2 timmar gentemot polisens belastningsregister som tar upp till 3 veckor. 

Vad kan man göra om det finns något i bakgrundskontrollen?

Om det finns något i bakgrundskontrollen så är det rekommenderat att ta detta med kandidaten för att ha en öppen dialog om vad bakgrundskontrollen hittade.  Ofta finns det en logisk förklaring som kandidaten har berättat om tidigare i processen. 

En del av lämpligheten

Det är viktigt att poängtera att bakgrundskontrollen är en del i rekryteringsprocessen och bara för att bakgrundskontrollen visar en dom gör inte detta att kandidaten automatiskt inte passar för jobbet. En öppen dialog med kandidaten kan medföra en logisk förklaring. 

Se gärna artikeln gällande vilka steg i rekryteringsprocessen vi rekommenderar här.