fbpx

Vad är belastningsregister?

Belastningsregistret även kallat brottsregistret eller polisregistret i folkmun är ett brottsregister som utförs av polismyndigheten. Ett belastningsregister innehåller uppgifter och information om den som fått påföljder vid brott eller skäligen är misstänkt för något brott. Det finns olika blanketter för olika typer av utdrag beroende på vilken typ av information du önskar få ut och vad du ska ha utdraget till.
En enskild person som är svenska medborgare med personnummer har rätt till att begära ett utdrag från belastningsregistret på sig själv. Du kan alltså inte begära utdrag från belastningsregistret på någon annan än dig själv. 

Vad står i belastningsregistret?

Belastningsregistret sammanställer domar och strafförelägganden som utfärdats mot dig.
I belastningsregistret står endast vilka brott man dömts till. Det står alltså inte något om man är eller har varit misstänkt för ett brott. Så vad som står i ditt belastningsregister beror helt på om du tidigare blivit dömd för något eller inte. Ett godkänt strafföreläggande förs in i belastningsregistret först efter att det har fastställts. Skillnaden mellan godkänt strafföreläggande och en dom är att ett godkänt strafföreläggande är en förenklande och tidsbesparande procedur för båda parter, då ärendet inte går till rättegång i domstol. I belastningsregistret finns ingen bakomliggande information om brottsrubriceringarna utan endast vilken dom eller strafföreläggande som utfärdats mot dig. Har du begått ett åtalsbrott så finns det kvar i systemet i 10 år till skillnad från ett strafföreläggande som försvinner efter 5 år.

Går det att hämta från belastningsregistret digitalt?

Nej idag är polisens belastningsregister inte digitalt. Utan det krävs att du fyller i en blankett som du hämtar via polisens hemsida. Sedan kan du skicka in det via email eller posten. Sedan kommer det att skickas per post till din folkbokföringsadress.

Använd Bakgrundskollen.se för säkra utdrag och snabb hantering. 

Fördelarna med att hämta en bakgrundskontroll via bakgrundskollen.se kontra utrag från belastningsregistret är många. Hos oss på Bakgrundskollen kan du som t ex arbetsgivare, förening, eller privatperson beställa en bakgrundskoll på personen du önskar kolla upp utan att personen i fråga vet om det. Det är offentliga handlingar som ni har rätt att få information kring. Detta innebär således mindre risk för förfalskningar då det endast är du själv som får hämta information via belastningsregistret. Att få tillgång till utdraget från polisens belastningsregistret tar dessutom ca 3 veckor och skickas per post till personen ifråga. Beställer du istället en bakgrundskontroll från oss gör vi ett utdrag från Sveriges domstolar och du får resultatet inom 2 timmar och allt sker dessutom digitalt.

Bli medlem och börja begära bakgrundskontroller från oss. Vi hjälper:

  • Företag
  • Föreningar
  • Privatpersoner
  • Organisationer

Vi gör det snabbt, tryggt och säkert för dig att hämta in bakgrundskontroller. 

enskild bakgrundskontroll
Enskild bakgrundskontroll

199 kr

1 bakgrundskontroll / 1 personnummer.

Beställ fler kontroller samtidigt.

Företag

Fr. 159 kr

Företagsanpassad lösning.

Bakgrundskontroller för företag.

Föreningar

80 kr/kontroll

Ingen bindningstid.

Betala endast för utförda kontroller