Bakgrundskontroll för företag

Säker och snabb bakgrundskontroll av anställda eller arbetssökande vid rekrytering. Gör bakgrundskontroller vid anställning från 59,50 kr/kontroll.

Undvik överraskningar vid rekrytering

Det blir viktigare och viktigare med kvalitet i rekryteringarna nuförtiden. Vi känner ett större ansvar mot företaget, dess anställda och vilken kollega som rekryteras in. Därför är varje ny rekrytering ett viktigt projekt för företag i Sverige, framförallt för de mindre bolagen där varje anställd står för en betydande andel av företagets totala personalstyrka. Gör säkra & snabba bakgrundskontroller via Bakgrundskollen.se i din rekryteringsprocess.

”Vi är månadskunder hos Bakgrundskollen.se där vi plockar ut bakgrundskontroller löpande. Tidigare vid rekryteringar använde vi oss av polisens belastningsregister eller ingenting alls. Tack vare Bakgrundskollen.se får vi snabba utdrag och kan använda det vid varje rekryteringsprocess. Rekommenderar varmt Bakgrundskollen.se för företag som vill göra kontroller vid nyrekryteringar.”

– Kostas Psomas, VD Bygg och Städspecialisten i Stockholm AB
Kontorsstädning i Stockholm

Bli medlem nu

Registrera dig nu och börja plocka ut era bakgrundskontroller! 

Månadsmedlemskap – Företag

595 kr/mån

Månadskostnad inkl. moms för medlemskap vid betalning per månad.

Upp till 10 kontroller per månad ingår (59,50 kr/kontroll).

Årsmedlemskap – Företag

5712 kr/år

Årskostnad inkl. moms för medlemskap vid betalning per år. (476 kr/mån, 20% rabatt)

Upp till 10 kontroller per månad ingår (47,60 kr/kontroll).

Gör tidig kontroll för att vara säker

Genomför tidigt en bakgrundskontroll på den sökande och säkerställ att det inte finns några domar mot denne som kan äventyra företaget eller dess anställda. Innan personen i fråga har kommit djupare in i rekryteringsprocessen. Du behöver inte heller betala flera tusen kronor till leverantörer för att de skall göra bakgrundskontroller. Utan gör Bakgrundskollen.se som en del i er rekryteringsprocess och plocka ut kontroller för så lågt som 59,50 kr/bakgrundskontroll.

Vid en bakgrundskontroll mot Sveriges domstolar får ni som arbetsgivare en trygghet i informationen och ett bra beslutsunderlag i kontrollen av era arbetssökande. Det är mer integritetsvänligt att ni som arbetsgivare gör registerutdraget via Sveriges domstolar än att arbetssökande själva ska kräva in ett utdrag ur belastningsregistret från polisen. Det är betydligt mer effektivt än att behöva be den tilltänkte kandidaten att begära utdraget från polisen.

Beställ bakgrundskontroll för företag

Ett urval av företag som valt att anlita oss

Vanliga frågor och svar

Det kan ni absolut göra. Det vanligaste är att arbetsgivare nu börjar gå ifrån polisens belastningsregister till en bakgrundskontroll på bakgrundskollen.se. Detta då arbetsgivaren kan göra en kontroll direkt och få ett svar inom två timmar. Detta gör att anställningsprocessen går betydligt snabbare för er som arbetsgivare. Personen som ni gör en kontroll på kommer inte få information om att en bakgrundskontroll har gjorts. Men vi rekommenderar alltid att ni informerar berörda personer att kontrollen görs.

Vi har många kunder inom rekryterings, och bemanningsbranschen som använder våra bakgrundskontroller. Att använda polisens belastningsregister är i detta läget inte att rekommendera om det inte är ett lagkrav. Detta då en bakgrundskontroll hos bakgrundskollen.se är mer integritetsvänlig då det inte krävs ett samtycke från det personen utdraget är taget av. Vi gör en bakgrundskontroll hos de svenska domstolarna vilket skapar en trygghet vid era rekryteringar.

Nej ofta räcker det inte att bara göra ett utdrag ur belastningsregistret då detta inte tar med all information. Via en bakgrundskontroll får du mer information som du kan ta ställning till.

Vid en bakgrundskontroll kan det hända att personen i fråga har fått en åtalsunderlåtelse. Åtalsunderlåtelse innebär att brottet utreds, men att det varken blir åtal eller rättegång. Åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom och brottet antecknas i belastningsregistret. En förutsättning för att ge åtalsunderlåtelse är att det står klart att ett brott har begåtts, oftast därför att den som är misstänkt har erkänt. 

När vi på Securement gör en bakgrundskontroll så kan det hända att en person har ett strafföreläggnade. Om en misstänkt person erkänner brott kan åklagaren utfärda ett strafföreläggande. Det har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång. Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter eller villkorlig dom.

När man gör en utdrag från Sveriges domstolar behövs inget samtycke från den utdraget gäller. Eftersom den man gör kontroll på inte heller vet att detta sker minimeras risken att en förfalskning sker.

Det absolut snabbaste och säkraste sättet för dig som arbetsgivare att göra en bakgrundskontroll via Bakgrundskollen.se. Detta tar max 2 timmar och då får du din bakgrundskontroll på ditt konto säkert och snabbt. Att göra ett utdrag via Sveriges domstolar skapar trygghet och kunskap för er som arbetsgivare som ger trygghet i er rekryteringsprocess.