Våra kontroller

Ekonomisk bakgrundskontroll

Ekonomiska bakgrundskontroller är en viktig del av rekryteringsprocessen för många arbetsgivare. Dessa kontroller syftar till att skapa en trygg och pålitlig arbetsmiljö genom att minska risken för ekonomisk brottslighet och bedrägeri. Genom att granska en kandidats ekonomiska historia och betalningsmönster kan arbetsgivare få insikt i personens finansiella ansvarstagande och pålitlighet.

Det finns vissa befattningar där ekonomiska bakgrundskontroller är särskilt viktiga, till exempel för tjänster inom ekonomi, finans, bokföring och andra roller som involverar hantering av företagets ekonomiska resurser. På dessa positioner kan en dålig kreditvärdighet eller tidigare ekonomiska problem vara en varningssignal för potentiell oredlighet eller olämplighet.

Att använda sig av Bakgrundskollen.se vid våra rekryteringar har både effektiviserat och säkerställt att vi har rätt information inför ett viktigt beslut som en rekrytering!

Att tänka på när du gör en ekonomisk bakgrundskontroll

När man genomför en ekonomisk bakgrundskontroll är det viktigt att följa lagstiftningen och respektera den personliga integriteten. Det är också viktigt att vara transparent med kandidaten om syftet med kontrollen och meddela kandidaten om att en sådan kontroll kommer att göras. Dessutom bör kontrollen vara relevant för den aktuella tjänsten och baseras på objektiva kriterier.

En ekonomisk bakgrundskontroll kan innefatta granskning av kreditupplysningar, skuldsaldo, tidigare betalningsanmärkningar, eventuella skuldsaneringar eller konkurser samt andra ekonomiska transaktioner. Genom att noggrant utvärdera denna information kan arbetsgivare fatta informerade beslut och minimera risken för oönskade händelser som kan påverka företagets verksamhet.

I samband med att du som arbetsgivare gör en ekonomisk bakgrundskontroller så skickas det enligt lag ut en omfrågandekopia ut till kandidaten. Detta sker vanligtvis via en digital brevlåda alternativ per post.

Bakgrundskontroll

Anlita oss för era ekonomiska bakgrundskontroller

Rekryteringsprocessen är av central betydelse för varje organisation då dess framgång i hög grad är beroende av de anställdas prestationer. För att säkerställa att organisationen anställer individer som är lämpade för arbetsuppgifterna och för att undvika kostsamma felrekryteringar samt risker för oönskade situationer, har bakgrundskontroller blivit allt vanligare vid anställningar i Sverige idag. Genom att genomföra bakgrundskontroller kan rekryteringsprocessen kvalitetssäkras och därigenom säkerställa att de som anställs kan betraktas som pålitliga inom organisationen. I ett samhälle där vi idag brottas med infiltration av kriminella organisationer på arbetsplatser så är just bakgrundskontroller en otroligt viktig byggsten för att motverka risker och att fler brott begås.

Genom att anlita oss för era ekonomiska bakgrundskontroller får ni tillgång till en professionell och pålitlig partner som förstår vikten av att skydda företagets tillgångar och rykte samtidigt som vi värnar om kandidatens integritet och följer det lagar och förordningar som finns.
Med våra ekonomiska bakgrundskontroller kan du känna dig trygg i att du tar välgrundade beslut och skyddar din verksamhet mot potentiella risker. Kontakta oss idag för att få mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa er.

FAQ

Frågor och svar

När en rekrytering sker är det upp till arbetsgivaren att bedöma om det är lämpligt med en kontroll av personens finansiella bakgrund. Har personen ett ekonomiskt ansvar i företaget är det en självklarhet att kontrollera detta, men även i många andra roller.

Innan en person anställs genomförs en förhandsgranskning av bakgrundsinformation. Denna granskning involverar att verifiera specifika uppgifter om den tilltänkta medarbetaren för att säkerställa att de är relevanta för den tilltänkta rollen.

Så snart all information om den sökande har verifierats presenterar Bakgrundskollen detta på ert stängda inlogg i vårt krypterade system. Där får ni det presenterat på ett objektivt och faktabaserat sätt.