fbpx

Bakgrundskontroller av offentliga handlingar

Vi är en informationsbyrå för offentliga handlingar som riktar sig mot företag, organisationer, journalister och forskare som behöver tillgång till säker data kopplat till allmänna handlingar.

Bakgrundskontroller

För ett bättre beslutsunderlag

Med vår tjänst har ni som företag möjlighet att effektivisera och säkerställa er rekryteringsprocess. Snabba, kostnadseffektiva och helt objektiva bakgrundskontroller som förenklar rekryterarens arbete. Detta görs i vårt GDRP-säkra och låsta system.

I dagens samhälle är bakgrundskontroller en central del av rekryteringsprocessen, vilket är avgörande för att säkerställa ansvarsfulla anställningar och en trygg arbetsmiljö. Vi tillhandahåller våra kunder pålitlig bakgrundsinformation som ger rätt förutsättningar inför ett beslutsfattande av eventuell anställning

Bakgrundskollen.se drivs av Securement AB vars syfte är att underlätta för företag och organisationer att ta beslut. Vi förser er med information som underlättar er beslutsprocess, självklart på ett GDRP säkert sätt.

Kontakta oss för att hitta en skräddarsydd lösning för er!

Bakgrundskontroll rekrytering

Integrationer

Bakgrundskollen arbetar ständigt med att förbättra sin tjänst och möjligheterna för företag att göra bakgrundskontroller, snabbt, säkert och enkelt!
Som ett led i detta samarbetar Bakgrundskollen.se med Teamtailor och Recruto, där du som användare av dessa rekryteringsverktyg enkelt kan genomföra bakgrundskontroller direkt från deras verktyg. Dessa sömlösa integrationer via API-kopplingar gör bakgrundskontroller till en okomplicerad och tidsbesparande del av rekryteringsprocessen, vilket i sin tur ökar effektiviteten. Integrationerna är anpassade efter riktlinjer rörande GDPR. Vi är glada att kunna erbjuda denna fördel till våra kunder

Förutom Teamtailor och Recruto har vi även utvecklat ett API som företag, journalister och fakulteter kan koppla upp egna interna system gentemot.

Intresserad av att titta närmare på detta? Kontakta oss!

Bakgrundskontroller

Hur utförs bakgrundskontrollen?

Bakgrundskollen har specialiserat sig på att agera som ett grundläggande underlag för företag och organisationer i dess beslutsprocess. Oavsett nivå som skall rekryteras till företaget skall våra bakgrundskontroller kunna användas som ett analysunderlag. Därför har vi skapat en kostnadseffektiv tjänst som är utformad efter GDRP-kraven som finns och som dessutom sker snabbt och digitalt. Ibland behöver en person snabbt tillsättas utan att riskera att missa steg på vägen, då finns Bakgrundskollen där som er leverantör av bakgrundskontroller.

Beslutet ligger alltid i slutändan hos företaget och vi fungerar som en objektiv partner och stöd i det beslutet. Genom att sammanställa relevant information om personens förekomst i eventuella brottsmål hos Sveriges domstolar ger vi er möjlighet till mer faktabaserade beslut.

Vad är en bakgrundskontroll?

Bakgrundskontroll vid rekrytering och anställning är numera en självklarhet, tycker vi. Bakgrundskollen.se är en bakgrundskontrollsleverantör för företag och organisationer som vill kvalitetssäkra såväl rekryteringsprocess som fortlöpande regelefterlevnad inom personalområdet. Vi hjälper er kort sagt att förebygga säkerhetsrisker och arbetslivskriminalitet.

Vår vision är att tillsammans skapar vi trygga arbetsplatser och vår affärsidé är att leverera marknadens mest värdeskapande bakgrundskontroller.

När bör en bakgrundskontroll göras?

Anledningen bakom att göra bakgrundskontroller kan vara väldigt olika. Den mest förekommande är att det sker under en rekryteringsprocess. Där företaget vill genomföra en juridisk kontroll av kandidaten innan ett beslut tas att anställa personen. Detta är idag mer eller mindre standard i Sverige när det kommer till rekrytering av personal till företag.

Ett annat syfte kan vara en idrottsförening som behöver kontrollera sina ledare i föreningen och dess eventuella förekomst i brottsmål. De personerna som arbetar med barn/ungdomar bör kontrolleras med bakgrundskontroller årligen. Allt för att sträva mot en säker miljö för barn/ungdomar att utöva sina idrotter.

Oavsett behovet bakom en bakgrundskontroll, så kan vi på Bakgrundskollen.se hjälpa er att snabbt få beslutsunderlaget som krävs. 

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

En bakgrundskontroll är viktigt för att ge er rätt beslutsunderlag. Med andra ord ett sätt för er att få all tillgänglig fakta på bordet innan en rekrytering eller en affärsuppgörelse skall genomföras. Det förebygger framförallt för eventuella framtida problem.

Det kan ni absolut göra. Många arbetsgivare har övergivit polisens belastningsregister pågrund av den dåliga anpassningen för företag. Den är som sagt inte skapad för att arbetsgivare skall göra kontroller. Att behöva be kandidaten hämta belastningsregistret och sedan vänta 2-3 veckor är oftast en omöjlig ekvation som arbetsgivare.
Via Bakgrundskollen.se kan arbetsgivaren göra en kontroll direkt och få ett svar inom två timmar. Detta gör att anställningsprocessen går betydligt snabbare för er som arbetsgivare. Personen som ni gör en kontroll på kommer inte få information om att en bakgrundskontroll har gjorts. Men vi rekommenderar alltid att ni informerar berörda personer att kontrollen görs/kommer göras.

Vi har många kunder inom rekrytering- och bemanningsbranschen som använder våra bakgrundskontroller som ett naturligt steg i sin process. Vi är en snabb och smidig partner för rekrytering- och bemanningsföretagen.
Ni har svaret snabbt och kan enkelt plocka ut mängder av kontroller till ett kostnadseffektivt pris.
Många använder vår tjänst för att sortera ut kandidaterna och som ett steg innan man genomför en mer omfattande bakgrundskontroll.

Nej vi skickar inga fysiska brev hem i brevlådan. De fysiska breven som skickas hem i brevlådan är belastningsregister som hämtas från polisen. Våra bakgrundskoller är 100% digitala och du får endast svar bakom din låsta inloggning.

Ja. Enligt dataskyddslagstiftningen (GDPR) får personuppgifter behandlas på detta sätt om det finns ett berättigat intresse. tillexempel vid en rekrytering. Vissa digitala tjänster som exempelvis Bakgrundskollen.se omfattas av ett utgivningsbevis och omfattas därmed inte av dataskyddslagstiftningen (GDPR). Vilket underlättar och gör en bakgrundskontroll mindre komplicerad, rent juridiskt.

Så snart all information om den sökande har verifierats presenterar Bakgrundskollen detta på ert stängda inlogg. Där får ni det presenterat på ett objektivt och faktabaserat sätt.

Utdrag ur belastningsregistret från polisen krävs:

  • inför anställning i förskola, grundskola och motsvarande skolformer samt fritidshem och annan pedagogisk verksamhet,
  • inför arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS),
  • övrigt arbete med barn,
  • arbete på HVB-hem,
  • samt för arbete som försäkringsförmedlare och övrig försäkringsdistribution.

Om det gäller anställning i andra fall så rekommenderar vi utdrag från Sveriges domstolar istället.

Bara för att en person förekommer i brottmål betyder inte det personen har fällts för brott. Även friande domar omfattas i domar. Kontrollera alltid domen. En dom kan i regel överklagas inom tre veckor. Kontrollera alltid om personen förekommer i övre instans. 

Nej ofta räcker det inte att bara göra ett utdrag ur belastningsregistret då detta inte tar med all information. Via en bakgrundskontroll får du mer information som du kan ta ställning till.

Senaste nyheterna

 

Hovrätten slutför förhandlingar i ett framträdande rättsfall gällande barnvåldtäkt

På onsdagen avslutades förhandlingen i ett rättsfall gällande barnvåldtäkt inför […]

Läs mer…

Ett mål om våldtäkt

En man som, i syfte att kontrollera om hans flickvän […]

Läs mer…