Våra kontroller

Personalia bakgrundskontroll

Som arbetsgivare kan det vara viktigt att genomföra bakgrundskontroller av personalia när du rekryterar nya medarbetare. Genom att verifiera kandidaternas identitet och andra personuppgifter kan du säkerställa att personen i fråga är den som den utger sig för att vara. Med en validering av identitet får också du som arbetsgivare korrekta uppgifter om kandidat som sedan kan användas för att upprätthålla ett korrekt register över anställda och dess uppgifter.

Bakgrundskontroller kan genomföras tidigt eller i slutskedet av rekryteringsprocessen. Det är dock viktigt att det görs innan du fattar beslut om att anställa en kandidat. Detta ger dig möjlighet att identifiera eventuella varningsflaggor eller inkonsekvenser i kandidatens bakgrundsinformation innan du tar några definitiva beslut.

När du utför dessa kontroller är det viktigt att följa lagar och regler för dataskydd och personlig integritet för att säkerställa att du behandlar kandidaternas information på ett lagligt och etiskt sätt. Det är också viktigt att vara transparent med kandidaterna om vilken information du kommer att kontrollera. På så sätt skapar du förtroende och respektfulla relationer med dina potentiella medarbetare.

Att använda sig av Bakgrundskollen.se vid våra rekryteringar har både effektiviserat och säkerställt att vi har rätt information inför ett viktigt beslut som en rekrytering!

Förebygg oönskade och skadliga situationer

Att investera i bakgrundskontroller av kandidater innan anställning är avgörande för att hantera risker effektivt. Genom att noggrant granska relevant information får du en klar bild av vem du tänker anställa och kan därigenom identifiera eventuella problem i förväg.

  • Felrekryteringar kan vara kostsamma och besvärliga att hantera. Genom att ta dig tid att utvärdera kandidaters bakgrund minskar du risken för att anställa personer som inte passar för rollen eller som kan äventyra företags säkerhet.

  • Användningen av bakgrundskontroller kompletterar anställningsprocessen och hjälper till att säkerställa kvalitet och integritet inom organisationen.

  • I en tid där arbete på distans blir allt vanligare är det lika viktigt att välja rätt person för jobbet, även om rekryteringsprocessen sker online. Bakgrundskontroller ger en extra säkerhetsnivå för att säkerställa att du rekryterar lämpliga kandidater.
Bakgrundskontroll

Förebygg oönskade och skadliga situationer

Genom att genomföra en bakgrundskontroll under rekryteringsprocessen kan företaget förebygga situationer som kan skada organisationen. Om en kandidat har upprepade problem med riskbedömning eller med att manipulera information kan detta utgöra en risk för affärskritiska funktioner. Det kan också handla om att någon har haft rättsliga problem i samband med sina tidigare roller.

Enligt en tidigare rekryteringsrapport från Stockholms Handelskammare har 43% av företagen som utför bakgrundskontroller råkat ut för att en kandidat gett förvanskade uppgifter eller undanhållit viktig information, vilket har resulterat i att arbetsgivaren valt att inte gå vidare med kandidaten. En bakgrundskontroll avslöjar eventuella risker kopplade till kandidatens bakgrund och gör det möjligt att undvika dem.

Vi hjälper er att validera kandidatens identitet

Vi på Bakgrundskollen.se är dedikerade till att erbjuda kvalitativa och säkra tjänster för att säkerställa att företag kan göra informerade och trygga rekryteringsbeslut. En viktig del av denna process är att validera kandidatens identitet. Genom våra tjänster kan ni vara säkra på att ni rekryterar en person som är vem de utger sig för att vara. Med vår expertis och avancerade verktyg kan vi hjälpa er att verifiera kandidatens identitet på ett effektivt och tillförlitligt sätt.

FAQ

Frågor och svar

Fusk och ange avsiktligt felaktiga uppgifter är vanligt i samband med rekryteringar. Syftet kan vara olika, men som arbetsgivare är det viktigt att skydda dig mot detta. En kontroll av personens identitet är ett sätt att säkerställa att rätt person anställs på ditt företag.

Innan en person anställs genomförs en förhandsgranskning av bakgrundsinformation. Denna granskning involverar att verifiera specifika uppgifter om den tilltänkta medarbetaren för att säkerställa att de är relevanta för den tilltänkta rollen. Vi på Bakgrundskollen.se rekommenderar att det bör innefatta personalia, rättsärenden och ekonomisk bakgrundskontroll.

Så snart all information om den sökande har verifierats presenterar Bakgrundskollen detta på ert stängda inlogg i vårt krypterade system. Där får ni det presenterat på ett objektivt och faktabaserat sätt.