Skillnaden mellan en bakgrundskontroll och polisens belastningsregister.

Belastningsregistret som man ansöker hos polisen omfattar inte bara domar via domstol utan även mindre, i många fall obetydliga brott. Exempel på detta kan vara fortkörning. I många fall är inte dessa relevanta utifrån jobbets karaktär. 

Belastningsregistret är långsamt

Om det inte är ett lagkrav på att det ska vara ett utdrag från polisens belastningsregister är det onödig tid som spills. Att få ett utdrag via polisens belastningsregister tar ca 2-3 veckor att få medan ett utdrag mot Sveriges domstolar här på Securement tar upp till 2 timmar. 

Belastningsregistret kräver samtycke från den det gäller

Görs ansökan via polisens belastningsregister krävs ett samtycke från den personen det gäller. Detta skapar ofta en utmaning då på polisens hemsida står det följande: 

Det är inte meningen att det här utdraget [för enskilt bruk] ska visas för arbetsgivaren

Om det inte är ett lagkrav för arbetsgivaren att begära utdrag från polisens belastningsregister är detta för personligt bruk bör inte visas för arbetsgivaren. 

Görs istället utdraget via sveriges domstolar här på Bakgrundskollen.se behövs inget samtycke från den personen utdraget gäller vilket skapar en mer integritetsvänlig process. 

Förfalskningsrisk

I de fall ett utdrag ur belastningsregistret inte är ett lagkrav inför anställning men begärs ändå, är det ett utdrag för enskilt bruk som efterfrågas. Ett sådant utdrag är inte till för att användas inför anställning och innehåller därför inte samma skydd mot förfalskning. Till exempel innehåller de verksamhetsspecifierade utdragen en vattenstämpel samt sidonummer. Utdraget för enskilt bruk saknar detta. Detta gör det enklare att byta ut innehållet i kuvertet mot ett förfalskat utdrag innan det lämnas till dig som arbetsgivare. Med ett efterfrågat utdrag via Sveriges domstolar existerar inte denna risk eftersom det tillhandahålls direkt från domstolarna och inte postas via personen utdraget gäller.

Integritetvänlighet

Vi brukar säga att ett utdrag via Sveriges domstolar är mer integritetsvänligt än ett utdrag för enskilt bruk via belastningsregistret. Utdraget för enskilt bruk ät inte anpassat för att användas vid anställning. De utdrag med lagkrav innehåller begränsad information om brott anpassad för vardera verksamhet. Ett utdrag för enskilt bruk är inte begränsat eller anpassat för att endast visa den information som är relevant inför anställning. Ett utdrag från Sveriges domstolar är ett mer integritetsvänligt alternativ eftersom det inte tar upp mindre överträdelser, såsom fortkörningsböter eller urinering på offentlig plats. För att skydda personens integritet ytterligare visar vi endast brott som begåtts drygt fem år bakåt i tiden.