fbpx

Skillnaden mellan en bakgrundskontroll och polisens belastningsregister.

Utdrag ur polisens belastningsregister omfattar inte bara domar via domstol utan även mindre, i många fall obetydliga brott. Exempel på detta kan vara fortkörning. I många fall är inte dessa relevanta utifrån jobbets karaktär. 

Polisens belastningsregister är långsamt

Om det inte är ett lagkrav på att det ska vara ett utdrag från polisens belastningsregister är det onödig tid som spills. Att få ett utdrag via polisens belastningsregister tar ca 2-3 veckor att få. På polisens egen hemsida skriver man att handläggningstiden för att få ett utdrag är 14 dagar från att ansökan kommer in och lämnar dem. Då skall personen också fyllt i en blankett innan dess. Jämför det med ett utdrag mot Sveriges domstolar här på Bakgrundskollen.se tar upp till 2 timmar. Det enda du behöver göra är att logga in, skriva personnumret och så har du ett svar på din inloggning på 2 timmar.

Belastningsregistret kräver samtycke från den det gäller

Görs ansökan för utdrag via polisens belastningsregister krävs ett samtycke från den personen det gäller. Det är dessutom den personen själv som skall begära utdraget från belastningsregistret. Detta skapar ofta en utmaning då på polisens hemsida står det följande: 

Det är inte meningen att det här utdraget [för enskilt bruk] ska visas för arbetsgivaren

Om det inte är ett lagkrav för arbetsgivaren att begära utdrag från polisens belastningsregister är det avsett för personligt bruk. Det är ytterst få arbetsgivare som innefattas av lagen kring belastningsregistret. Du kan läsa mer om arbetsgivare och belastningsregistret här.

Görs istället utdraget via Sveriges domstolar här på Bakgrundskollen.se behövs inget samtycke från den personen utdraget gäller vilket skapar en mer integritetsvänlig process. Detta är uppgifter som du själv kan ringa till berörda domstolar och begära ut om du har personens personnummer. Det kan dock krävas ett par samtal, speciellt om personen i fråga har flyttat runt. Då krävs det att du undersöker manuellt samtliga domstolar där personen i fråga har bott. Vi gör den sökningen på mindre än 2 timmar åt dig.

Förfalskningsrisk

I de fall ett utdrag ur polisens belastningsregister inte är ett lagkrav inför anställning men begärs ändå, är det ett utdrag för enskilt bruk som efterfrågas. Ett sådant utdrag är inte till för att användas inför anställning och innehåller därför inte samma skydd mot förfalskning. Till exempel innehåller de verksamhetsspecifierade utdragen en vattenstämpel samt sidnummer. Utdraget för enskilt bruk saknar detta. Detta gör det enklare att byta ut innehållet i kuvertet mot ett förfalskat utdrag innan det lämnas till dig som arbetsgivare. Detta eftersom utdraget från polisen skickas till den berörde personens folkbokföringsadress.
Med ett efterfrågat utdrag via Sveriges domstolar existerar inte denna risk eftersom det tillhandahålls direkt från domstolarna och inte postas via personen utdraget gäller.

Integritetvänlighet

Utdraget för enskilt bruk är inte anpassat för att användas vid anställning. De utdrag med lagkrav innehåller begränsad information om brott anpassad för vardera verksamhet. Ett utdrag för enskilt bruk är inte begränsat eller anpassat för att endast visa den information som är relevant inför anställning. Ett utdrag från Sveriges domstolar är ett mer integritetsvänligt alternativ eftersom det inte tar upp mindre överträdelser, såsom fortkörningsböter eller urinering på offentlig plats. För att skydda personens integritet ytterligare visar vi endast brott som begåtts drygt fem år bakåt i tiden.

Beställ bakgrundskontroll

enskild bakgrundskontroll
Enskild bakgrundskontroll

199 kr inkl.moms

1 bakgrundskontroll / 1 personnummer.

Beställ fler kontroller samtidigt.

Företag

Fr. 159 kr

Företagsanpassad lösning.

Bakgrundskontroller för företag.

Föreningar

Fr. 80 kr/kontroll

Ingen bindningstid.

Betala endast för utförda kontroller