Hur hanterar man informationen i en bakgrundskontroll?

När det gäller bakgrundskontroller är en vanlig oro bland dem som överväger att genomföra dem att hantera oväntade situationer. Frågor som ofta uppstår inkluderar vad man ska göra när oönskade resultat upptäcks och hur man ska gå tillväga för att hantera den information som framkommer i en bakgrundskontroll. För att adressera dessa bekymmer har vi samlat råd och insikter från både våra kunder och vårt eget team.

Ett första steg som rekommenderas är att informera kandidaterna så tidigt som möjligt i rekryteringsprocessen om att en bakgrundskontroll kommer att genomföras. Detta ger dem möjlighet att vara öppna och delge eventuella händelser eller avvikelser som kan uppstå. Att ge kandidaterna denna möjlighet till dialog kan underlätta kommunikationen och understryka betydelsen av ärlighet.

Förberedelse är också avgörande. Genom att på förhand etablera policys och riktlinjer för vad som anses acceptabelt inom er organisation blir det lättare att fatta beslut när oväntade situationer uppstår. Vad som kanske tolereras hos en arbetsgivare kanske inte passar inom er specifika bransch, så det är viktigt att ha klara riktlinjer på plats. Även om flera personer kan vara involverade i att fastställa dessa riktlinjer är det viktigt att hålla antalet personer som hanterar själva bakgrundskontrollen så litet som möjligt, med tanke på den information som kan framkomma.

Att samla erfarenheter från tidigare processer där oväntade situationer har uppstått är också en klok strategi. Det ger er möjlighet att dra nytta av exempel och lärdomar från tidigare fall.

Vi på bakgrundskollen.se fungerar även som bollplank för våra kunder när de ställs inför oväntade resultat i en bakgrundskontroll. Våra kontroller är helt objektiva och det är upp till er som arbetsgivare att göra gränsdragningen om vad som är acceptabelt för er och vad som inte är det. Dock finns vi med er för att diskutera hur man på ett bra sätt kan göra processen så tydlig som möjlig samt vad som kan vara värt att tänka på.

Vid bakgrundskontroller rekommenderar vi följande

-Fastställa tydliga policys och riktlinjer för hur avvikelser ska hanteras.
-Samlar och utvärderar erfarenheter från tidigare processer.
-Informerar kandidaterna tidigt om och vilken typ av bakgrundskontroll som kommer att genomföras och uppmuntra dem att vara ärliga.

Bakgrundskontroller för ökad säkerhet och trygghet

Utöver att hantera oväntade resultat och etablera tydliga policys är det också viktigt att komma ihåg att bakgrundskontroller kan vara en väsentlig del av er organisations säkerhetsstrategi. Genom att noggrant granska kandidaternas bakgrund och referenser kan ni minimera risken för att anställa personer som kan utgöra en säkerhetsrisk. Dessutom kan bakgrundskontroller hjälpa till att upprätthålla en trygg arbetsmiljö och förtroende bland era anställda. Genom att integrera bakgrundskontroller som en rutinmässig del av rekryteringsprocessen kan ni stärka er organisations säkerhetskultur och förbättra er förmåga att fatta välgrundade och informerade anställningsbeslut.

Kontakta oss på bakgrundskollen.se om ni behöver hjälp eller råd vid hanteringen av informationen från en bakgrundskontroll.

Dela detta

Relaterade inlägg