fbpx

Bakgrundskontroll inför anställning

Fått information att visa upp ditt belastningsregister/brottsregister inför en anställning?
Gör en snabb och säker bakgrundskontroll för privatpersoner via Sveriges domstolar. Du har ett svar redo att skrivas ut inom 2 timmar!

Allt klart inom 2 timmar!

  • Beställ bakgrundskontrollen.
  • Få svar via E-post när kontrollen är gjord.
  • Skriv ut och visa upp för arbetsgivaren.

Sökningen sker direkt via Sveriges domstolar och inte polisens belastningsregister. Skillnaden mellan våra bakgrundskontroller och polisens belastningsregister kan du läsa mer om här.

Varför använda Bakgrundskollen.se?

Många arbetsgivare lägger inför en rekrytering över ansvaret på den eventuellt anställde att göra en bakgrundskontroll eller plocka ett utdrag från polisens belastningsregister. Att göra ett utdrag från polisens belastningsregister är idag extremt långsamt. Först är det en blankett som skall fyllas i och skickas in via email eller per post. Sedan är det en handläggningstid på upp till 2-3 veckor innan det skickas per post hem till din folkbokföringsadress. Sedan skall du fysiskt gå och visa upp det för arbetsgivaren.
Via oss på Bakgrundskollen.se sker allting digitalt. Du gör beställningen på 2-3 minuter och du har ett svar inom 2 timmar, där du dessutom får en notis på mail när du kan hämta ut den.

Räcker Bakgrundskollen.se inför en anställning?

Viktigt att skilja på är att en bakgrundskontroll som går via oss är en så kallad juridisk kontroll. Vi söker direkt via Sveriges domstolar efter brott eller domar där du eller efterfrågad person förekommit. Det är inte samma sak som att gå via polisens belastningsregister. Anledningen att en arbetsgivare kanske nämner polisens belastningsregister, är för att de inte känner till några andra alternativ. I Sverige är alla domar offentliga (om de inte är belagda med sekretess). Det betyder att vi alla får ta del av dem och därmed öppnas möjligheten att göra juridiska kontroller på detta sätt.
Det en arbetsgivare vill veta med en bakgrundskontroll inför anställning är om du förekommit i domar eller är dömd för något via domstol. Denna information får du ut via oss på Bakgrundskollen.se och är mer än tillräckligt inför en rekrytering.

Vanliga frågor

Bara för att en person förekommer i brottmål betyder inte det personen har fällts för brott. Även friande domar omfattas hos oss på Securement. Kontrollera alltid domen. En dom kan i regel överklagas inom tre veckor. Kontrollera alltid om personen förekommer i övre instans. 

Om en misstänkt person erkänner brott kan åklagaren utfärda ett strafföreläggande. Det har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång. Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter eller villkorlig dom. 

Åtalsunderlåtelse innebär att brottet utreds, men att det varken blir åtal eller rättegång. Åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom och brottet antecknas i belastningsregistret. En förutsättning för att ge åtalsunderlåtelse är att det står klart att ett brott har begåtts, oftast därför att den som är misstänkt har erkänt. 

Absolut kan du beställa på dig själv. Det är väldigt vanligt att arbetsgivare tycker att detta är ett bättre alternativ till polisens belastningsregister då en bakgrundskontroll från bakgrundskollen.se går fortare samt att man får mer information från oss än vid ett utdrag av polisens belastningsregister.

När ni har beställt en bakgrundskontroll sker följande steg:
1. Ni får ett konto skapat hos oss.
2. Nu har vi inom två timmar besvarat er bakgrundskontroll och ni hittar den inne i ert konto.
3. Här har ni möjlighet att ladda ner bakgrundskontrollen och om det finns någon dom så ligger även originaldomen uppladdad där.

Ja absolut. Finns det en dom så laddas originaldomen upp på ert konto som ni kan ladda ner. Ni har också möjligheten att ladda ner även om det inte finns en dom, om ni exempelvis behöver visa upp att det inte finns några domar. Dock rekommenderar vi alltid att ha det digitalt av säkerhetsskäl.

Om inte jobbet ni söker har lagkrav på ett belastningsregister från polisen så är detta ett snabbare och lika säkert alternativ. Ni kommer få ert svar inom två timmar och hittar ert utdrag säkert inne på ert konto. Där inne kan ni ladda ner svaret och ge till er arbetsgivare. Vi gör en sökning på de svenska domstolarna och skapar ett säkrare och snabbare alternativ till polisens belastningsregister som tar upp till tre veckor att få.
Läs mer om detta under Utdrag ur belastningsregistret jobb.

Utdrag ur belastningsregistret från polisen krävs:

  • inför anställning i förskola, grundskola och motsvarande skolformer samt fritidshem och annan pedagogisk verksamhet,
  • inför arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS),
  • övrigt arbete med barn,
  • arbete på HVB-hem,
  • samt för arbete som försäkringsförmedlare och övrig försäkringsdistribution.

Om det gäller anställning i andra fall så rekommenderar vi utdrag från Sveriges domstolar istället.

Ja du kan välja att göra hur många bakgrundskontroller du vill och lägga utdragen i varukorgen.
Men skall du göra flertal kontroller rekommenderar vi några av våra paket hos på Bakgrundskollen.se så får du ett betydligt lägre pris per bakgrundskontroll.