Utgivningsbevis

Bakgrundskollen.se har utgivningsbevis

Den här tjänsten har tilldelats utgivningsbevis av Myndigheten för press, radio och tv. Ett utgivningsbevis är en åtgärd och ett myndighetsbeslut som innebär att publicering och den s.k. databasen (hela webbplatsen Bakgrundskollen.se) omfattas och skyddas av grundlagen om yttrandefrihet (YGL). När ett utgivningsbevis utfärdas av myndigheten har en ansvarig utgivare utsetts och registrerats, så även tjänstens (databasens) namn. Vår ansvariga utgivare är Kostas Psomas och databasens namn är ”Bakgrundskollen, Bakgrundskollen.se”.

Vårt nuvarande utgivningsbevis är aktivt till och med juni 2030.

GDPR och Sveriges grundlag kopplat till Bakgrundskollen.se

Den europeiska förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) ersatte under år 2018 i Sverige den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Förordningen tillåter precis som innan GDPR trädde i kraft, att medlemsländerna gör undantag från förordningen om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. Detta innebär att GDPR inte gäller för tjänsten Bakgrundskollen.se eller andra tjänster som har tilldelats utgivningsbevis – som därmed besitter samma grundlagsskydd som grundlagsskyddade massmedier.

Vi värnar om korrekt information

Vi vill naturligtvis att informationen som vi tillhandahåller om dig är korrekt. Skulle du upptäcka felaktigheter i informationen rekommenderar vi dig att vända dig till den myndighet som hanterar uppgiften. Vi hämtar all information från offentliga källor, såsom Sveriges domstolar. Vilket innebär att vi endast hjälper till att ta fram informationen. Skulle den informationen då vara felaktig, ber vi dig vända dig till den myndigheten/domstolen som utfärdat informationen om dig.