fbpx

Om Bakgrundskollen.se

Kul att du hittat hit och vill veta mer om vilka vi på Bakgrundskollen.se är och vad vår vision med företaget är. Vår vision är att leverera marknadens säkraste och mest värdeskapande bakgrundskontroller för att skapa tryggare arbetsplatser och relationer. Vi arbetar kontinuerligt med att hålla oss i framkant med den senaste tekniken och för att möta våra kunders behov.

Bakgrund

Låt oss ta det från början. Barkgrundskollen.se grundades med anledning att vi såg en ökad efterfrågan om säkra bakgrundskontroller för företag, föreningar och privatpersoner samtidigt som vi såg komplexiteten med att gå via polisens belastningsregister. Bortsett från polisens belastningsregister fanns andra tjänster på marknaden som erbjöd registerutdrag dock till ett högt pris. Vi tyckte helt enkelt att det saknades en tjänst där ni med behov av bakgrundskontroller kunde begära bakgrundskontroller på ett snabbt, kostnadseffektivt och säkert sätt. Vi lever i en digital värld och därför ville vi skapa en plattform där allt sköts digitalt och där ni som beställare kan avsätta den sparade tiden till något annat.

Vad hjälper vi dig med?

Vi riktar oss mot samtliga i samhället som har ett behov av att utföra en bakgrundskontroll såsom idrottsföreningar, bostadsrättsföreningar, medlemsföreningar, företag och privatpersoner. Vi erbjuder bakgrundskontroller där vi hämtar information från Sveriges domstolar och tar hänsyns till förekomst i rättsdokument som brottmål, tvistemål och strafföreläggande. Om vi hittar domar så får ni som kund alltid tillgång till den. Vi på Bakgrundskollen.se anser att en bakgrundskontroll är ett värdefullt beslutsunderlag för alla typer av tjänstenivåer som vi alltid rekommenderar att man gör. Vi vill hjälpa er att skapa en tryggare och säkrare tillvaro med fokus på långvariga relationer och enligt oss så är en bakgrundskontroll ett bra första steg för att uppnå detta.

bakgrundskontroller företag

Därför skall du välja oss!

  • Respekt för individens integritet
  • Digital och användarvänlig plattform
  • Du får resultatet inom 2 timmar från att du lagt beställningen.
  • En kvalitetssäkrad leverans metodik.

Bara för att en person förekommer i brottmål betyder inte det personen har fällts för brott. Även friande domar omfattas hos oss på Securement. Kontrollera alltid domen. En dom kan i regel överklagas inom tre veckor. Kontrollera alltid om personen förekommer i övre instans. 

Om en misstänkt person erkänner brott kan åklagaren utfärda ett strafföreläggande. Det har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång. Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter eller villkorlig dom. 

Åtalsunderlåtelse innebär att brottet utreds, men att det varken blir åtal eller rättegång. Åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom och brottet antecknas i belastningsregistret. En förutsättning för att ge åtalsunderlåtelse är att det står klart att ett brott har begåtts, oftast därför att den som är misstänkt har erkänt. 

Nej ofta räcker det inte att bara göra ett utdrag ur belastningsregistret då detta inte tar med all information. Via en bakgrundskontroll får du mer information som du kan ta ställning till.

Det absolut snabbaste och säkraste sättet för dig som arbetsgivare är att göra en bakgrundskontroll via Bakgrundskollen.se. Detta tar max 2 timmar och då får du din bakgrundskontroll på ditt konto säkert och snabbt. Att göra ett utdrag via Sveriges domstolar skapar trygghet och kunskap för er som arbetsgivare som ger trygghet i er rekryteringsprocess.

Så länge det inte är ett lagkrav på polisens belastningsregister så går det lika bra att göra en enkel kontroll hos oss.