fbpx

Allmänna villkor

Introduktion

I denna integritetspolicy beskrivs Securement AB:s hantering av personuppgifter.

Denna personuppgiftspolicy är inte uttömmande men innehåller viktiga principer för Securement AB:s hantering av personuppgifter för att säkra individers integritet vid hantering av personuppgifter.

Denna personuppgiftspolicy kan när som helst ändras för att den ska vara i överensstämmelse med tillämplig dataskyddslagstiftning såsom EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (”GDPR”).

Privatpersoner

Behandling av personuppgifter

Securement AB inhämtar och behandlar personuppgifter i syfte att förbereda och fullgöra tjänsten. Securement AB dokumenterar sparad information om sessioner på webbplatsen samt kommunikation med kundtjänst via telefon och e-post.

Tillhandahållna personuppgifter kommer ej att delas med tredje part utom i de fall då det krävs av myndighet för att fullgöra tjänsten. Securement AB för ett register över besökare som genomfört beställning på hemsidan. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser samt leveransuppgifter. Besökare samtycker till att lämnade uppgifter kan komma att användas av Securement AB för fakturering och leverans av produkter, egen marknadsföring, egna marknadsanalyser samt som underlag för anonymiserad statistik och produktutveckling.

Bakgrundskollen.se raderar och anonymiserar personuppgifter i takt med att informationen inte behövs. Om Beställaren önskar få sina uppgifter raderade i förtid ber vi Beställaren att personligen göra en skriftlig förfrågan om detta via kundsupport där tillräckliga uppgifter anges för att kundsupport ska kunna lokalisera vilken beställning det gäller.

Företag

Allmänt

Följande villkor gäller alla beställningar som görs av företagskund (”kunden”, ”ni”) hos Bakgrundskollen.se (org nr. 559249-3364) via webbplats, mejl eller telefon.

Genom att använda bakgrundskollen.se eller göra en beställning godkänner ni att följa villkoren som anges i detta dokument. Försäkra er om att ni läst igenom texten innan beställning görs.

Beställningar kan endast göras av personer över 18 år, som ej står i förmyndarskap och som har rätt till företagets privata inloggningssida enligt intern överenskommelse. Att ett visst erbjudande finns tillgängligt vid en viss tidpunkt, betyder ej att detta erbjudande alltid kommer finnas tillgängligt.

Bakgrundskollen.se förbehåller sig rätten att när som helst ändra strukturen. Ett pågående erbjudande kan dock ej ändras utan att utlovad tjänst erhållits. Genom att använda denna tjänst godkänner ni att inte publicera, kopiera, ladda upp, spara eller på något annat sätt vidarebefordra innehåll eller kommunikation som kan ha negativ effekt på företaget bakgrundskollen.se eller Securement AB.

Priser

Priserna varierar beroende på typ av tjänst samt tilläggstjänster som valts. Enligt överenskommelse kan priserna även variera beroende på hur stora kvantiteter av utdrag som beställs varje månad. Bakgrundskollen.se har rätt att ändra tjänsten pris för olika bindningstider. Om prisändring sker kommer den att kommuniceras till kunden i förväg och, i förekommande fall, hur man accepterar ändringarna. Vid överenskommet pris som ej överensstämmer med pris på hemsidan, träder prisändringar i kraft vid månadsskifte. Genom att fortsätta använda tjänsten accepterar du det nya priset. Om du motsätter dig en prisändring har du rätt att avvisa ändringen innan den träder i kraft. Detta görs genom att meddela kundtjänst. Vänligen observera att utdragskostnad då kommer gå över till gällande pris per utdrag som anges på Bakgrundskollen.se.

Användning av betaltjänst

Vid beställning av snabb och digital kontroll, ekonomisk kontroll eller fordonskontroll, finns svar tillgängligt på Bakgrundskollen.se inloggningssida efter två timmar. Information gällande enskild individ finns sedan tillgänglig på företagets inloggningssida på Bakgrundskollen.se i nittio dagar från och med att kunden har sett informationen. Information tillhandahållen av Bakgrundskollen.se får ej kopieras, sparas ned eller på annat sätt vidarebefordras utanför Bakgrundskollen.se inloggningsportal.

Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer. Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter, hör av dig till kundtjänst på Bakgrundskollen.se eller byt lösenord på egen hand via ditt konto på hemsidan.

Beställning och avbeställning av enskilda utdrag

Vid beställning av utdrag uppgår ångerrätten till en timme. Därefter påbörjas det administrativa arbetet och ångerrätt upphör därmed eftersom varje enskilt uppdrag är av personlig prägel som baseras på företagskundens ytterst individuella beställningar. Detta innebär att företagskund vid beställning binder sig till att betala avgift enligt det specifika avtal som tecknats på Bakgrundskollen.se vid genomförande av beställning av utdrag. Om arbetet med utdrag ej redan påbörjats, finns möjlighet att häva köp i vissa fall.

Avtalstid och uppsägning av konto

Ett skapat konto innebär ingen uppsägningstid eller andra förbindelser, såvida inte avtal om abonnemang slutits. Har betaltjänster används, debiteras kunden månadsvis. Finns ett abonnemang, kommer detta förnyas automatiskt tills det sägs upp av kunden eller Bakgrundskollen.se. Kunden säger upp abonnemanget via Kundtjänst eller på egen hand via Inställningar på Mina sidor. Uppsägning träder i kraft när innevarande abonnemangsperiod har löpt ut.

Ansvar för presenterat resultat

I vissa fall finns en kopia av utdraget som digital bilaga i slutet på användarens sida.

Bakgrundskollen.se har inte ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning av tjänsten. Användaren ansvarar själv för hur informationen tillämpas vid rekrytering.

Behandling av kunduppgifter

Bakgrundskollen.se inhämtar och behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra tjänsten. Bakgrundskollen.se sparar information sessioner på webbplatsen och kommunikation med kund via telefon och e-post. Tillhandahållna företagsuppgifter kommer ej delas med tredje part utom i de fall då det krävs av myndighet för att fullgöra tjänsten. Bakgrundskollen.se håller ett medlemskapsregister på företagskunder. Registret innehåller uppgifter om namn på referenspersoner med tillgång till inloggningssidan, personnummer för dessa (för inloggning med BankID), e-postadresser, företagsnamn, organisationsnummer, betalningsuppgifter samt om pågående avtalstyp.

Avtalskunder samt kunder med skapat konto samtycker till att lämnade uppgifter kan komma att användas av Bakgrundskollen.se för fakturering, egen marknadsföring, egna marknadsanalyser, samt som underlag för anonymiserad statistik och produktutveckling.

Bakgrundskollen.se raderar och anonymiserar kunduppgifter i takt med att informationen inte behövs. Önskar ni få era uppgifter raderat omedelbart efter uppsagt medlemskap, genomförs detta efter att meddelande om önskad radering mottagits av kundtjänst.

Ansvarig utgivare

Med anledning av EU:s dataskyddsförordning (2016/679) (”GDPR”), som trädde i kraft den 25 maj 2018 har vi fått många frågor om användningen av Bakgrundskollens tjänst. Den information som Bakgrundskollen.se tillhandahåller skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469).

Bakgrundskollen.se har utgivningsbevis
Den här tjänsten har tilldelats utgivningsbevis av Myndigheten för press, radio och tv. Ett utgivningsbevis är en åtgärd och ett myndighetsbeslut som innebär att publicering och den s.k. databasen (hela webbplatsen Bakgrundskollen.se) omfattas och skyddas av grundlagen om yttrandefrihet (YGL). När ett utgivningsbevis utfärdas av myndigheten har en ansvarig utgivare utsetts och registrerats, så även tjänstens (databasens) namn. Vår ansvariga utgivare är Christopher Ramstedt och databasens namn är ”Bakgrundskollen, Bakgrundskollen.se”.

Vårt nuvarande utgivningsbevis är aktivt till och med juni 2030.

Behandling av domstolsdokument

Bakgrundskollen.se behandlar och tillhandahåller domstolsdokument (även benämnt ”domar”) i sin tjänst. I ett led att kunna erbjuda en uppdaterad tjänst som rättar sig efter gallringsregler ligger domstolsdokument sparade på ditt konto i högst 90 dagar. Sedan sker en automatisk radering av domstolsdokument. Detta för att säkerställa att endast aktuella och ej gallrade domar finns tillgängliga på Bakgrundskollen.se.

2019-04-07 (Senast ändrad: 2022-08-09).