fbpx

Vinsten med bakgrundskontroll vid anställning

Under en rekrytering är kunskap hårdvaluta. Tester visar vad en kandidat kommer att leverera åt dig som arbetsgivare framåt. Bakgrundskontrollen i sin tur visar vad som hänt historiskt. Båda kontroller är viktiga och gör att ni får en bild hur er potentiella medarbetare kan åstadkomma. 

Att göra bakgrundskontroll har blivit vanligare och vanligare. Det blir både vanligare för företag som aldrig gjort bakgrundskontroll eller belastningsregister från polisen. Historiskt har företag begärt utdrag från polisen trots att polisens belastningsregister inte är helt korrekt. Det ska endast begäras när yrket kräver detta enligt lag. 

Kunskap ger konkurrenskraft

Både om ni rekryterar på egen hand eller är ett rekryteringsbolag så ger mer kunskap konkurrenskraft mot konkurrenterna. Vi har märkt att företag som har gått från att be arbetssökande om polisens belastningsregister till att begära en bakgrundskontroll på egen hand får mer information och kan ta ett bättre beslut. 

Kunskap ger trygghet 

Bakgrundskontroll är lika mycket trygghet som kunskap. Dels för nuvarande medarbetare samt för framtida. Det bakgrundskontroller skapar är just trygghet för alla inblandande. Även om arbetsgivaren inte behöver samtycke för att göra bakgrundskontrollen så märket vi att de arbetsgivare som berättar att dom gör en kontroll upplevs mer seriös av de arbetssökande. Detta skapar kandidatnöjdheyt som är minst lite viktigt som själva rekryteringen i sig då detta är gratis marknadsföring för företaget. 

Objektivitet

En viktig och ibland förbisedd anledning till bakgrundskontroll är objektiviteten av att en extern part gör kontrollen. Detta skapar ytterligare ett element av seriositet av arbetsgivaren gentemot kandidaterna.