Vanliga frågor och svar

Nej ofta räcker det inte att bara göra ett utdrag ur belastningsregistret då detta inte tar med all information. Via en bakgrundskontroll får du mer information som du kan ta ställning till.

  • Uppgifterna i polisens belastningsregisterutdrag gallras efter fem år. Det gör att uppgifter om tidigare brottslighet inte finns med i dokumentet.
  • Det kan förekomma förfalskningar av polisens belastningsregisterutdrag.
  • Handläggningstiden att få ett belastningsutdrag är mellan 2-3 veckor.
  • Du som arbetsgivare kan inte beställa belastningsutdraget själv.

Bara för att en person förekommer i brottmål betyder inte det personen har fällts för brott. Även friande domar omfattas hos oss på Securement. Kontrollera alltid domen. En dom kan i regel överklagas inom tre veckor. Kontrollera alltid om personen förekommer i övre instans. 

Om en misstänkt person erkänner brott kan åklagaren utfärda ett strafföreläggande. Det har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång. Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter eller villkorlig dom. 

Åtalsunderlåtelse innebär att brottet utreds, men att det varken blir åtal eller rättegång. Åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom och brottet antecknas i belastningsregistret. En förutsättning för att ge åtalsunderlåtelse är att det står klart att ett brott har begåtts, oftast därför att den som är misstänkt har erkänt. 

Absolut kan du beställa på dig själv. Det är väldigt vanligt att arbetsgivare tycker att detta är ett bättre alternativ till polisens belastningsregister då en bakgrundskontroll från bakgrundskollen.se går fortare samt att man får mer information från oss än vid ett utdrag av polisens belastningsregister.

Det kan ni absolut göra. Det vanligaste är att arbetsgivare nu börjar gå ifrån polisens belastningsregister till en bakgrundskontroll på bakgrundskollen.se. Detta då arbetsgivaren kan göra en kontroll direkt och få ett svar inom två timmar. Detta gör att anställningsprocessen går betydligt snabbare för er som arbetsgivare. Personen som ni gör en kontroll på kommer inte få information om att en bakgrundskontroll har gjorts. Men vi rekommenderar alltid att ni informerar berörda personer att kontrollen görs.

Vid en bakgrundskontroll kan det hända att personen i fråga har fått en åtalsunderlåtelse. Åtalsunderlåtelse innebär att brottet utreds, men att det varken blir åtal eller rättegång. Åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom och brottet antecknas i belastningsregistret. En förutsättning för att ge åtalsunderlåtelse är att det står klart att ett brott har begåtts, oftast därför att den som är misstänkt har erkänt. 

När vi på Securement gör en bakgrundskontroll så kan det hända att en person har ett strafföreläggnade. Om en misstänkt person erkänner brott kan åklagaren utfärda ett strafföreläggande. Det har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång. Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter eller villkorlig dom.

När ni har beställt en bakgrundskontroll sker följande steg:
1. Ni får ett konto skapat hos oss.
2. Nu har vi inom två timmar besvarat er bakgrundskontroll och ni hittar den inne i ert konto.
3. Här har ni möjlighet att ladda ner bakgrundskontrollen och om det finns någon dom så ligger även originaldomen uppladdad där.

Tjänsten från Bakgrundskollen.se vänder sig till företag, föreningar (idrottsföreningar) och privatpersoner. Helt enkelt alla som kan vara i behov av en snabb & säker bakgrundskontroll, som inte är enligt lag skyldig att gå via polisens belastningsregister.

Utdrag ur belastningsregistret från polisen krävs:

  • inför anställning i förskola, grundskola och motsvarande skolformer samt fritidshem och annan pedagogisk verksamhet,
  • inför arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS),
  • övrigt arbete med barn,
  • arbete på HVB-hem,
  • samt för arbete som försäkringsförmedlare och övrig försäkringsdistribution.

Om det gäller anställning i andra fall så rekommenderar vi utdrag från Sveriges domstolar istället.

När man gör en utdrag från Sveriges domstolar behövs inget samtycke från den utdraget gäller. Eftersom den man gör kontroll på inte heller vet att detta sker minimeras risken att en förfalskning sker.

Det finns inget lagkrav för att ansöka om ett belastningsregister hos polisen när man jobbar i en förening. Detta gör att ett belastningsregister för förening är att föredra att göra direkt hos er svenska domstolarna då detta gå både fortare och inte kräver samtycke av den som utdraget görs på. En bakgrundskontroll hos Bakgrundskollen.se tar bara två timmar och sparas säkert på ert konto som ni kan ta del av svaret på.

Vi har många kunder inom rekryterings, och bemanningsbranschen som använder våra bakgrundskontroller. Att använda polisens belastningsregister är i detta läget inte att rekommendera om det inte är ett lagkrav. Detta då en bakgrundskontroll hos bakgrundskollen.se är mer integritetsvänlig då det inte krävs ett samtycke från det personen utdraget är taget av. Vi gör en bakgrundskontroll hos de svenska domstolarna vilket skapar en trygghet vid era rekryteringar.

Om inte jobbet ni söker har lagkrav på ett belastningsregister från polisen så är detta ett snabbare och lika säkert alternativ. Ni kommer få ert svar inom två timmar och hittar ert utdrag säkert inne på ert konto. Där inne kan ni ladda ner svaret och ge till er arbetsgivare. Vi gör en sökning på de svenska domstolarna och skapar ett säkrare och snabbare alternativ till polisens belastningsregister som tar upp till tre veckor att få.
Läs mer om detta under Utdrag ur belastningsregistret jobb.

I dagsläget lämnar vi svaret på bakgrundskontrollen på svenska men vi jobbar ständigt med förbättringar i vår tjänst. Har ni några förslag på hur vi kan göra tjänsten ännu bättre så hör av er så försöker vi lösa dom i tur och ordning.

Du som privatperson kan absolut kolla upp en annan privatperson här på bakgrundskollen.se. Vår bakgrundskontroll ger en sökning hos de svenska domstolarna och och då kan du få en trygghet ditt svar. Känner du dig utsatt och vill kolla upp en person är detta det säkraste och mest integritetssäkra sättet. 

Det är enligt belastningsregistret bara svenska myndigheter eller en individ själv som har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret. Din arbetsgivare inom taxibranschen har ingen laglig rätt att begära utdrag ur belastningsregistret. I sådana fall är det bättre att ni går direkt till de svenska domstolarna via bakgrundskollen.se.

Ni får absolut kvitto när ni handlar hos oss oavsett om ni är organisation eller privatperson. Direkt när ordern är klar får ni dels ett kvitto från Klarna och dels ett från oss.

Ja absolut. Finns det en dom så laddas originaldomen upp till er som ni kan ladda ner. Ni har också möjligheten att ladda ner även om det inte finns en dom om ni behöver visa detta för någon. Dock rekommenderar alltid att ha digitalt av säkerhetsskäl.

Oavsett om ni är en privatperson som ska hyra ut ert hem eller en fastighetsägare som har flertalet hyreshus så är det relevant att kolla upp vem som ska hyra bostaden. Gäller det er privata bostad ni ska hyra ut genom sidor som Airbnb, Blocket eller liknande. Då kan det vara nervöst och en trygghet för dig att göra en bakgrundskontroll på personen/personerna som ska hyra. Ni får då svar inom två timmar och kan då tryggt se om ni bör hyra ut till personen i fråga. Vi rekommenderar dock alltid att du informerar personen/personerna om att du gör en bakgrundskontroll.

Våra bakgrundskontroller är för tillfället på Svenska, men vi har haft många personer av olika anledningar som använder våra bakgrundskontroller för utländskt ändamål. Vi uppdaterar vår tjänst kontinuerligt, är det något ni vill att vi utvecklar så är ni välkomna att höra av er till oss.

Ja du kan välja att göra hur många bakgrundskontroller du vill och lägga utdragen i varukorgen.
Alternativt att du blir medlem hos på Bakgrundskollen.se så får du ett lägre pris per bakgrundskontroll.

Hej. Det är vanligt att vi har arbetssökande som av lagkrav måste beställa polisregister och vill veta vad som kommer stå i utdraget. Det dessa väljer då är att göra ett utdrag hos oss på Bakgrundskollen.se. Då blir det ingen överraskning för den arbetssökande när arbetsgivaren öppnar kuvertet. Detta kan vara att den arbetssökande vet att denne gjort ett brott för längesedan men vet inte om brottet fortfarande är registrerat eller ej. En bakgrundskontroll hos Bakgrundskollen.se ger en trygghet av kunskap i detta fallet för den arbetssökande.

Hittar du inte vad du undrar om?