fbpx

Utdrag straffregister

Få utdrag från straffregister genom att genomföra att beställa en bakgrundskontroll hos Bakgrundskollen.se. Utdraget innebär att vi kontrollerar om personen i fråga förekommer i några domar (straffregister) hos Sveriges domstolar. Har en dom fallit på personen får ni tillgång till originaldomen från domstolen med all tillhörande information.

Kontroll straffregister

Att få ett utdrag från straffregister är att genomföra en så kallad juridisk bakgrundskontroll. Vi kontrollerar då om personnumret förekommer i några svenska domstolar. Det innefattar samtliga:

  • Tingsrätter
  • Hovrätter
  • Högsta domstolen
  • Specialdomstolar (ex. Migrationsdomstolen)

Förekommer personnumret i en eller flera domar får ni som beställare tillgång till originaldomen för att bilda er själv en uppfattning om personens så kallade straffregister.

3 snabba steg för bakgrundskontroller!

Bli kund/Beställ

Bli företagskund eller beställ en bakgrundskontroll genom att klicka på ”Beställ enskild kontroll”.

Bli notifierad

Du blir informerad via mail inom senast 2 timmar när kontrollen är gjord och hittar den tryggt på ditt konto när du loggar in.

Se resultat

Se er bakgrundskontroll digitalt och få information om personen har ett register där hen blivit dömd.

Vad är ett straffregister?

Straffregister är ett vanligt förekommande begrepp för att se över om en person har blivit dömd i domstol för något brott. Kan även kallas för brottsregister eller som det officiella utdraget från polisen kallas, belastningsregister. Alla dessa är i sak samma utdrag. Sedan kan det utdraget skiljas lite vart informationen hämtas ifrån. När det kommer till exempelvis polisens belastningsregister, så är det ett register som måste hämtas från polisen. Det är också enbart möjligt att hämta ut detta register på sig själv. Dvs jag måste själv alltid beställa registret, vänta i upp till 3 veckor innan det slutligen skickas hem till min folkbokföringsadress.
Det registret är inte skapat för att användas i exempelvis rekryteringar. Därför använder vi på Bakgrundskollen.se information direkt från Sveriges domstolar när vi plockar ut ett straffregister. Den informationen är en allmän handling, vilket inte kräver att personen som kontrolleras själv plockar ut informationen.
På det sättet kan du genomföra en bakgrundskontroll smidigt och få snabbt tillgång till ett eventuellt straffregister.

Varför begära utdrag ur straffregister?

Att beställa ut en persons straffregister är idag väldigt förekommande i exempelvis rekryteringar, styrelseuppdrag eller ev. samarbeten mellan företag. Det har också blivit väldigt vanligt inom idrottsföreningar när ledare skall tillsättas till ungdomslag. Att se över en persons straffregister kan vara ett avgörande beslut när det kommer till den här typen av uppdrag. Både för att säkerställa att en rekrytering på ett företag inte blir fel, men också för att se till att rätt person har hand om barn och ungdomar i en idrottsklubb.

Genom att genomföra en juridisk bakgrundskontroll  och få tillgång till straffregister kan du undvika att göra både misstag som ekonomiskt blir kostsamt, men framförallt också för att se till att rätt person får rätt typ av jobb/uppdrag.

Fördelar med att beställa straffregister från Bakgrundskollen.se

Snabb

Ni får svar på er bakgrundskontroll inom 2 timmar. Jämfört med exempelvis polisens belastningsregister som har handläggningstid på ca 2-3 veckor.

Säker

Ni får en total genomsökning hos samtliga svenska domstolar. Finns det en dom så får ni tillgång till den.

Trygg

Er bakgrundskontroll levereras säkert på er inloggning på Bakgrundskollen.se. Detta för att skapa en sån trygg process som möjligt för er.