fbpx
bakgrundskontroller företag

Tips för att rekrytera kompetensbaserat

Det blir viktigare och viktigare med kvalitet i rekryteringarna nuförtiden. Vi känner ett större ansvar mot företaget och dess anställda vilken kollega som rekryteras in. Därför är varje ny rekrytering ett större projekt för företag i Sverige, framförallt dom mindre bolagen där varje ny anställt står för en stor procent i företaget. 

I en kompetensbaserade rekrytering säkerställer man tidigt att personen framför en är den den utger sig från att vara. Detta av respekt för företaget samt alla anställda. 

Bakgrundskontroll

Ta så tidigt som möjligt ut en bakgrundskontroll på den sökande som säkerställer att det inte finns några domar mot denne som kan äventyra företaget eller dess anställda. Detta görs innan personen i fråga har kommit djupare in i rekryteringsprocessen. Vid en bakgrundskontroll mot Sveriges domstolar får arbetsgivaren en trygghet i all information mot den arbetssökande. Det är mer integritetsvänligt att ni som arbetsgivare gör registerutdraget via Sveriges domstolar än att kräva in ett belastningsregister från polisen.