fbpx

Tips för att kolla en arbetssökandes bakgrund

1) Våga fråga

I en rekryteringsprocess är det viktigt att man är noga med att ställa alla frågor som ni anser är väsentliga så tidigt som möjligt i intervjun. Det är tyvärr rätt vanligt att arbetssökande undviker att prata om sådant som kan vara till nackdel för den arbetssökande. 

2) Kontrollera kvalifikationer

Det är en bra idé att be någon bestyrka den arbetssökandes meriter samt utbildningar om detta är relevant. Det blir allt vanligare att göra arbetsprover för att säkerställa att den arbetssökandes erfarenhet och kompetens är i linje med vad den uttrycker. 

3) Tala med referenser

Att ringa referenser är en vanlig och allmänt känd del i rekryteringsprocessen. Detta ska göras med åtanke att referensen kanske inte heller är helt ärlig med svaren. Denna del ska därav inte vara en stor del av beslutsunderlaget i rekryteringsprocessen. Kan det vara så att arbetstagarens nuvarande arbetsgivare inte vill ha kvar den anställde och därav överdriver kvalifikationerna till den nya arbetsgivaren?

4) Alkohol- och drogtester

Detta kräver medgivande från den arbetssökande. Bara under förutsättning att den arbetssökande samtycker finns möjlighet att begära att en arbetssökande genomgår ett alkohol- och drogtest. Dessa tester bör endast användas när det är relevant för arbetet. Du som arbetsgivare har ju fri anställningsrätt, vilket innebär att du kan hävda att alkohol- och drogtest är en förutsättning för tjänsten. Kontrollera dock att det inte finns några särskilda regler som begränsar möjligheterna att genomföra alkohol- och drogtester i tillämpligt kollektivavtal.

5) Bakgrundskontroll 

En arbetsgivare bör göra en bakgrundskontroll på arbetstagaren så fort som möjligt från dom svenska domstolarna. Detta så att man på ett tidigt stadie tar bort orosmomentet om det finns några juridiska utmaningar historiskt från den arbetssökande. Här får ni som arbetsgivare svar efter två timmar genom Bakgrundskollen.se genom att söka domar på personnummer. Bakgrundskontroll i en rekrytering är nuförtiden ett standardförfarande och är en trygghet dels för arbetsgivare och dels för de befintliga anställda i organisationen.