fbpx

Samtycke vid bakgrundskontroll

Att ha samtycke vid bakgrundskontroll är en viktig del i processen. När ni som förening, företag eller organisation ska göra en bakgrundskontroll så är samtycke steg 1. Vi på Bakgrundskollen.se rekommenderar att innan bakgrundskontrollen görs så har individen ni gör bakgrundskontrollen på möjlighet att att tacka nej till att kontrollen görs. Detta skapar ett mervärde för alla parter där integritetsvänligheten mot individen är i fokus. Det ger även er som organisation en mer positiv bild av hur ni arbetar.

Hur ni som organisation väljer att gå vidare om en individ inte vill att en bakgrundskontroll ska göras blir steg 2 och är en lika viktig del i processen. Finns det en anledning till att personen i fråga inte vill att detta ska göras eller är anledningen en annan så lyfts detta fram i detta skedet och problemen kan redas ut tidigt.