Registerutdrag för idrottsföreningar

Beställ enkelt bakgrundskontroll på alla i er förening som har kontakt med barn i er verksamhet.

Nya regler från Riksidrottsförbundet

Från och med den 1 januari 2020 gäller nya regler för Riksdrottsförbundets medlemsföreningar. I korthet innebär det att alla som har uppdrag i föreningen och har kontakt med barn skall begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret och visa detta för föreningen. Men det är fortfarande föreningen som ansvarar för att kontrollen genomförs. 

Mer information om reglerna finns på Riksidrottsförbundets hemsida.

Beställ bakgrundskontroll för föreningar

Ni som förening kan själv göra kontrollen

Snabbare och effektivare

Istället för att kräva av varje enskild individ i föreningen skall begära utdrag kan ni som förening själva beställa bakgrundskontroll direkt mot domstolarna. Enklare, snabbare och mer komplett. Läs mer om hur ni föreningar kan arbeta med bakgrundskontroller på Registerutdrag för förening

”Vi är en stor förening med nästan 70 ungdomsledare som är verksamma med barn och ungdomar. Genom att använda bakgrundskollen kunde vi kontrollera samtliga ledare på ett tillfälle och dessutom få svar nästan direkt. Hela processen tog mindre än 2 timmar för att kolla samtliga våra ledare. Smidigare än så kan det knappast bli.”

– Magnus Wilén, FC Trelleborg

Vanliga frågor och svar

Det finns inget lagkrav för att ansöka om ett belastningsregister hos polisen när man jobbar i en förening. Detta gör att ett belastningsregister för förening är att föredra att göra direkt hos er svenska domstolarna då detta gå både fortare och inte kräver samtycke av den som utdraget görs på. En bakgrundskontroll hos Securement tar bara två timmat och sparas säkert på ert konto som ni kan ta del av svaret på.

Nej ofta räcker det inte att bara göra ett utdrag ur belastningsregistret då detta inte tar med all information. Via en bakgrundskontroll får du mer information som du kan ta ställning till.

Vid en bakgrundskontroll kan det hända att personen i fråga har fått en åtalsunderlåtelse. Åtalsunderlåtelse innebär att brottet utreds, men att det varken blir åtal eller rättegång. Åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom och brottet antecknas i belastningsregistret. En förutsättning för att ge åtalsunderlåtelse är att det står klart att ett brott har begåtts, oftast därför att den som är misstänkt har erkänt. 

När vi på Securement gör en bakgrundskontroll så kan det hända att en person har ett strafföreläggnade. Om en misstänkt person erkänner brott kan åklagaren utfärda ett strafföreläggande. Det har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång. Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter eller villkorlig dom.