fbpx

Registerutdrag för förening

Är ni en förening och ska börja samla in registerutdrag för alla era ledare? Då har ni antagligen ett rätt så stort jobb framför er med kanske inte alltid så tydliga processer hur detta ska ske.

Steg 1 är att när ni som förening använder bakgrundskollen.se för att göra era registerutdrag är att begära in samtycke för detta. Detta då ledaren själv måste godkänna att en bakgrundskontroll görs på den precis på samma sätt som att ledaren beställer ett utdrag hos polisen. Här informerar många föreningar samtliga ledare att dom använder bakgrundskollen.se som leverantör och om det finns någon ledare som inte vill att en bakgrundskontroll ska göras så måste hen informera om detta. Ett registerutdrag är helt valbart att delta i oavsett om man använder polisens belastningsregister eller bakgrundskollen.se.

Steg 2 är att begära att ni som förening begär registerutdrag hos bakgrundskollen.se på samtliga ledare som har gett sitt samtycke. Två timmar senare får ni samtliga kontroller gjorda säkert inne på ert konto för er säkerhet. Detta gör att ni som förening har full kontroll på att samtliga kontroller har utförts och på vilka samt vilka som har en dom mot sig eller inte.

Steg 3 är att besluta vad ni som förening ska göra med de ledare som inte gett sitt samtycke till att att göra ett registerutdrag via oss eller polisen. Här är det ni som förening som beslutar hur ni vill göra.