fbpx

Föreningspaket – År

Beställ nu och få tillgång till upp till 10 bakgrundskontroller per månad. 38 kr/per bakgrundskontroll.

  • Ni får bakgrundskontrollen inom 2 timmar
  • Det tillkommer inga extra kostnader
  • Personen eller organisationen som ni gör utdrag på blir ej informerad

3 648,00 kr (4 560,00 kr inkl. moms)

Avgiften är för 12 månader (motsvarar 380 kr/månad inkl. moms) och paketet förnyas efter 12 månader.

I paketet ingår upp till 10 bakgrundskontroller per månad. Ni har också möjlighet att plocka ut 120 bakgrundskontroller direkt i ett årspaket. Behöver ni kunna utföra fler kontroller ber vi er kontakta info@securement.se.

Vid bakgrundskontrollen tar vi hänsyn till förekomst i följande typer av rättsdokument från Sveriges domstolar.

  • Brottmål
  • Tvistemål
  • Strafföreläggande