fbpx

Säker bakgrundskontroll

Vid bakgrundskontrollen tar vi hänsyn till förekomst i följande typer av rättsdokument från sveriges domstolar.
+ Brottmål
+ Tvistemål

Vill du ha rabatt? Bli medlem genom att köpa Företagspaket - År, Föreningspaket - År, Företagspaket - Månad eller Föreningspaket - Månad!

159,20 kr (199,00 kr inkl. moms)

 • Ni får bakgrundskontrollen inom 2 timmar
 • Det tillkommer inga extra kostnader
 • Personen eller organisationen som ni gör utdrag på blir ej informerade

Vanliga frågor och svar

 • Uppgifterna i polisens belastningsregisterutdrag gallras efter fem år. Det gör att uppgifter om tidigare brottslighet inte finns med i dokumentet.
 • Det kan förekomma förfalskningar av polisens belastningsregisterutdrag.
 • Handläggningstiden att få ett belastningsutdrag är mellan 2-3 veckor.
 • Du som arbetsgivare kan inte beställa belastningsutdraget själv.

Nej det får den inte. Vi rekommenderar dock av etiska skäl att det informeras tydligt till en arbetssökande, ledare, hyresgäst m.fl. att en bakgrundskontroll genomförs.

Nej ofta räcker det inte att bara göra ett utdrag ur belastningsregistret då detta inte tar med all information. Via en bakgrundskontroll får du mer information som du kan ta ställning till.

När ni har beställt en bakgrundskontroll sker följande steg:
1. Ni får ett konto skapat hos oss.
2. Nu har vi inom två timmar besvarat er bakgrundskontroll och ni hittar den inne i ert konto.
3. Här har ni möjlighet att ladda ner bakgrundskontrollen och om det finns någon dom så ligger även originaldomen uppladdad där.

Bara för att en person förekommer i brottmål betyder inte det personen har fällts för brott. Även friande domar omfattas hos oss på Securement. Kontrollera alltid domen. En dom kan i regel överklagas inom tre veckor. Kontrollera alltid om personen förekommer i övre instans. 

Absolut kan du beställa på dig själv. Det är väldigt vanligt att arbetsgivare tycker att detta är ett bättre alternativ till polisens belastningsregister då en bakgrundskontroll från bakgrundskollen.se går fortare samt att man får mer information från oss än vid ett utdrag av polisens belastningsregister.

Det kan ni absolut göra. Många arbetsgivare har övergivit polisens belastningsregister pågrund av den dåliga anpassningen för företag. Den är som sagt inte skapad för att arbetsgivare skall göra kontroller. Att behöva be kandidaten hämta belastningsregistret och sedan vänta 2-3 veckor är oftast en omöjlig ekvation som arbetsgivare.
Via Bakgrundskollen.se kan arbetsgivaren göra en kontroll direkt och få ett svar inom två timmar. Detta gör att anställningsprocessen går betydligt snabbare för er som arbetsgivare. Personen som ni gör en kontroll på kommer inte få information om att en bakgrundskontroll har gjorts. Men vi rekommenderar alltid att ni informerar berörda personer att kontrollen görs/kommer göras.

Tjänsten från Bakgrundskollen.se vänder sig till företag, föreningar (idrottsföreningar) och privatpersoner. Helt enkelt alla som kan vara i behov av en snabb & säker bakgrundskontroll, som inte är enligt lag skyldig att gå via polisens belastningsregister.

Utdrag ur belastningsregistret från polisen krävs:

 • inför anställning i förskola, grundskola och motsvarande skolformer samt fritidshem och annan pedagogisk verksamhet,
 • inför arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS),
 • övrigt arbete med barn,
 • arbete på HVB-hem,
 • samt för arbete som försäkringsförmedlare och övrig försäkringsdistribution.

Om det gäller anställning i andra fall så rekommenderar vi utdrag från Sveriges domstolar istället.

När man gör en utdrag från Sveriges domstolar behövs inget samtycke från den utdraget gäller. Eftersom den man gör kontroll på inte heller vet att detta sker minimeras risken att en förfalskning sker.