fbpx

Föreningspaket – Månad

Beställ nu och få tillgång till upp till 10 bakgrundskontroller per månad. 47,50 kr/per bakgrundskontroll.

 • Ni får bakgrundskontrollen inom 2 timmar
 • Det tillkommer inga extra kostnader
 • Personen eller organisationen som ni gör utdrag på blir ej informerad
Vill du ha rabatt? Bli medlem genom att köpa Företagspaket - År, Föreningspaket - År, Företagspaket - Månad eller Föreningspaket - Månad!

380,00 kr (475,00 kr inkl. moms)

Avgiften är per månad och förnyas automatiskt varje månad tills dess ni väljer att avsluta medlemskapet.

I paketet ingår 10 bakgrundskontroller per månad (47,50 kr/per bakgrundskontroll). Vill ni genomföra alla kontroller på en gång, rekommenderar vi vårt årspaket.
Behöver ni kunna utföra fler kontroller ber vi er kontakta info@securement.se för ett anpassat paket åt er.

Vid bakgrundskontrollen tar vi hänsyn till förekomst i följande typer av rättsdokument från Sveriges domstolar.

 • Brottmål
 • Tvistemål
 • Strafföreläggande

Vanliga frågor och svar

Ja självklart! Bakgrundskontroller för idrottsföreningar går utmärkt att göra via Bakgrundskollen.se. Speciellt med tanke på Riksidrottsförbundets nya policy om utdrag på alla personer i en idrottsförening som arbetar med barn. Istället för att lägga ansvaret hos alla ledare som arbetar i föreningen, så kan ni som idrottsförening ansvara för att bakgrundskontrollerna blir gjorda.

Det finns inget lagkrav för att en idrottsförening måste göra kontrollen via polisens belastningsregister. Det rekommenderas oftast i brist på information om annat. Men en bakgrundskontroll via oss som hämtar informationen via Sveriges domstolar, är betydligt mer anpassad för föreningar. En bakgrundskontroll hos Bakgrundskollen.se tar bara två timmar och sparas säkert på ert konto som ni kan ta del av svaret på.
Dessutom läggs inte ansvaret på den person som skall kontrolleras. Utan idrottsföreningen äger ansvaret att kontrollerna genomförs.
Ni kan utan problem kontrollera alla ledare på ett par timmar.
Läs mer om bakgrundskontroller för idrottsförening.

 • Uppgifterna i polisens belastningsregisterutdrag gallras efter fem år. Det gör att uppgifter om tidigare brottslighet inte finns med i dokumentet.
 • Det kan förekomma förfalskningar av polisens belastningsregisterutdrag.
 • Handläggningstiden att få ett belastningsutdrag är mellan 2-3 veckor.
 • Du som arbetsgivare kan inte beställa belastningsutdraget själv.

Nej ofta räcker det inte att bara göra ett utdrag ur belastningsregistret då detta inte tar med all information. Via en bakgrundskontroll får du mer information som du kan ta ställning till.

När ni har beställt en bakgrundskontroll sker följande steg:
1. Ni får ett konto skapat hos oss.
2. Nu har vi inom två timmar besvarat er bakgrundskontroll och ni hittar den inne i ert konto.
3. Här har ni möjlighet att ladda ner bakgrundskontrollen och om det finns någon dom så ligger även originaldomen uppladdad där.

Bara för att en person förekommer i brottmål betyder inte det personen har fällts för brott. Även friande domar omfattas hos oss på Securement. Kontrollera alltid domen. En dom kan i regel överklagas inom tre veckor. Kontrollera alltid om personen förekommer i övre instans. 

Om en misstänkt person erkänner brott kan åklagaren utfärda ett strafföreläggande. Det har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång. Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter eller villkorlig dom. 

Åtalsunderlåtelse innebär att brottet utreds, men att det varken blir åtal eller rättegång. Åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom och brottet antecknas i belastningsregistret. En förutsättning för att ge åtalsunderlåtelse är att det står klart att ett brott har begåtts, oftast därför att den som är misstänkt har erkänt. 

Vid en bakgrundskontroll kan det hända att personen i fråga har fått en åtalsunderlåtelse. Åtalsunderlåtelse innebär att brottet utreds, men att det varken blir åtal eller rättegång. Åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom och brottet antecknas i belastningsregistret. En förutsättning för att ge åtalsunderlåtelse är att det står klart att ett brott har begåtts, oftast därför att den som är misstänkt har erkänt. 

När vi på Bakgrundskollen.se gör en bakgrundskontroll så kan det hända att en person har ett strafföreläggande. Om en misstänkt person erkänner brott kan åklagaren utfärda ett strafföreläggande. Det har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång. Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter eller villkorlig dom.

Absolut kan du beställa på dig själv. Det är väldigt vanligt att arbetsgivare tycker att detta är ett bättre alternativ till polisens belastningsregister då en bakgrundskontroll från bakgrundskollen.se går fortare samt att man får mer information från oss än vid ett utdrag av polisens belastningsregister.

Tjänsten från Bakgrundskollen.se vänder sig till företag, föreningar (idrottsföreningar) och privatpersoner. Helt enkelt alla som kan vara i behov av en snabb & säker bakgrundskontroll, som inte är enligt lag skyldig att gå via polisens belastningsregister.

Utdrag ur belastningsregistret från polisen krävs:

 • inför anställning i förskola, grundskola och motsvarande skolformer samt fritidshem och annan pedagogisk verksamhet,
 • inför arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS),
 • övrigt arbete med barn,
 • arbete på HVB-hem,
 • samt för arbete som försäkringsförmedlare och övrig försäkringsdistribution.

Om det gäller anställning i andra fall så rekommenderar vi utdrag från Sveriges domstolar istället.

När man gör en utdrag från Sveriges domstolar behövs inget samtycke från den utdraget gäller. Eftersom den man gör kontroll på inte heller vet att detta sker minimeras risken att en förfalskning sker.