fbpx

Utmaningarna med polisens belastningsregister

Det strider mot många fackliga överenskommelser att kräva in belastningsregister från polisen. Detta då trots att det skulle visa sig att denna person har ett brottsligt förflutet är detta inte alltid en grund för uppsägning om brottet inte skedde mot arbetsgivaren. I Sverige är det även helt lagligt att ta ledigt från sin anställning för att sitta av ett fängelsestraff upp till ett par år. 

Här kommer bakgrundskontroll in som ett alternativ till polisens belastningsregister, även kallat brottsregister / polisregister. Detta utdrag kan göras helt utan den anställdes samtycke och där arbetsgivaren kan arbeta strategiskt och proaktivt. 

Svårt att välja rätt

Det finns ett problem hos polisen när man via dem begär ut belastningsregister vilket är svårigheten att välja rätt utdrag. Väljer man fel, accepteras det inte av arbetsgivaren och vet man inte brukar den anställde välja ”för enskilt bruk” vilket inte får användas i ett rekryteringssammanhang. Detta ska endast användas för personligt bruk endast och har brister i sig. 

Jobbigt att begära ut belastningsutdrag från polisen. 

Många arbetsgivare tycker att det är jobbigt att begära ett belastningsregister av den anställde vilket medför att ingen kontroll görs. I detta fall kan en dömd person hamna på fel arbetsplats. 

Tar för lång tid.

I många rekryteringar behöver man få in person omedelbart och då har inte arbetsgivaren tid att vänta 2-3 veckor på polisens belastningsregister. Detta medför ett par problem. Dels att en person anställs under tiden man väntar på belastningsregistret, vilket gör att man hoppas på rätt besked. Utmaning två är att man inte får ni rätt person i tid utan måste vänta för länga vilket påverkar anställningsprocessen. I värsta fall tas inget registerutdrag alls vilket kan bli ett problem framåt. 

Här är ett registerutdrag från de svenska domstolarna att föredra då det tar max två timmar att få besked. Arbetsgivare behöver inte ta det jobbiga samtalet med den anställde att begära in utdrag från polisen och anställningsprocessen går fort. 

Ni kan begära ut ett utdrag här hos de svenska domstolarna. 

Dom domstolarna vi kollar mot i vår bakgrundskontroll är: