fbpx

Utgivningsbevis

Bakgrundskollen.se har utgivningsbevis
Den här tjänsten har tilldelats utgivningsbevis av Myndigheten för press, radio och tv. Ett utgivningsbevis är en åtgärd och ett myndighetsbeslut som innebär att publicering och den s.k. databasen (hela webbplatsen Bakgrundskollen.se) omfattas och skyddas av grundlagen om yttrandefrihet (YGL). När ett utgivningsbevis utfärdas av myndigheten har en ansvarig utgivare utsetts och registrerats, så även tjänstens (databasens) namn. Vår ansvariga utgivare är Kostas Psomas och databasens namn är ”Bakgrundskollen, Bakgrundskollen.se”.

Vårt nuvarande utgivningsbevis är aktivt till och med juni 2030.

GDPR gäller inte Bakgrundskollen.se
Den europeiska förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) ersatte under år 2018 i Sverige den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Förordningen tillåter precis som innan GDPR trädde i kraft, att medlemsländerna gör undantag från förordningen om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. Detta innebär att GDPR inte gäller för tjänsten Bakgrundskollen.se eller andra tjänster som har tilldelats utgivningsbevis – som därmed besitter samma grundlagsskydd som grundlagsskyddade massmedier.

Vi värnar om korrekt information
Vi vill naturligtvis att informationen som vi tillhandahåller om dig är korrekt. Skulle du upptäcka felaktigheter i informationen rekommenderar vi dig att vända dig till den myndighet som hanterar uppgiften. Vi hämtar all information från offentliga källor, såsom Sveriges domstolar. Vilket innebär att vi endast hjälper till att ta fram informationen. Skulle den informationen då vara felaktig, ber vi dig vända dig till den myndigheten/domstolen som utfärdat informationen om dig.

Nej det får den inte. Vi rekommenderar dock av etiska skäl att det informeras tydligt till en arbetssökande, ledare, hyresgäst m.fl. att en bakgrundskontroll genomförs.

Bara för att en person förekommer i brottmål betyder inte det personen har fällts för brott. Även friande domar omfattas hos oss på Securement. Kontrollera alltid domen. En dom kan i regel överklagas inom tre veckor. Kontrollera alltid om personen förekommer i övre instans. 

Nej ofta räcker det inte att bara göra ett utdrag ur belastningsregistret då detta inte tar med all information. Via en bakgrundskontroll får du mer information som du kan ta ställning till.

Det absolut snabbaste och säkraste sättet för dig som arbetsgivare är att göra en bakgrundskontroll via Bakgrundskollen.se. Detta tar max 2 timmar och då får du din bakgrundskontroll på ditt konto säkert och snabbt. Att göra ett utdrag via Sveriges domstolar skapar trygghet och kunskap för er som arbetsgivare som ger trygghet i er rekryteringsprocess.

Så länge det inte är ett lagkrav på polisens belastningsregister så går det lika bra att göra en enkel kontroll hos oss.

Absolut kan du beställa på dig själv. Det är väldigt vanligt att arbetsgivare tycker att detta är ett bättre alternativ till polisens belastningsregister då en bakgrundskontroll från bakgrundskollen.se går fortare samt att man får mer information från oss än vid ett utdrag av polisens belastningsregister.