fbpx

Kan man hämta ut domar online?

Du kan hämta ut både strafföreläggande och domar online. Som privatperson finns det idag många olika vägar att gå för att få ett digitalt utdrag som presenterar ditt register i form av domar och straffpåföljder. Du kan bland annat ta saken i egna händer och kontakta samtliga domstolar för att begära ett utdrag som påvisar eventuella domar och brott i ditt personnummer. Är man dock osäker på om man har någon dom och dessutom inte kommer ihåg vilken domstol som utfärdat domen så blir detta väldigt tidskrävande. Bara när det kommer till tingsrätter så finns det hela 48 stycken i Sverige. Sedan finns det hovrätter, högsta domstol, förvaltningsdomstolar och diverse specialdomstolar, exempelvis Mark- och miljödomstolen.

Domar online via Bakgrundskollen.se

Du kan också hämta ut domar online via oss på Bakgrundskollen.se. Vi hjälper dig att få ett utdrag från Sveriges alla domstolar och resultatet får du inom två timmar från det att du lagt beställningen. Vi påvisar eventuella domar och brott och finns det en dom i ditt personnummer så får du ta del av den. Som du hör så behöver det inte vara speciellt omständigt och tidskrävande att hämta ut domar online. Om vi hittar domar får du tillgång till dem inom 2 timmar.

Beställ enkelt din/dina bakgrundskontroller

enskild bakgrundskontroll
Enskild bakgrundskontroll

199 kr

1 bakgrundskontroll / 1 personnummer.

Beställ fler kontroller samtidigt.

Företag

Fr. 159 kr

Företagsanpassad lösning.

Bakgrundskontroller för företag.

Föreningar

80 kr/kontroll

Ingen bindningstid.

Betala endast för utförda kontroller

Kan jag få ut brottsregister online via polisen?

Nej, polisen erbjuder idag ingen digital tjänst där du kan hämta ut brottsregister online. Vill du begära ett utdrag från polisens belastningsregister så behöver du först fylla i en blankett och sedan skicka in denna. Därefter väntar en handläggningstid på 2-3 veckor innan du får utdraget skickat till dig per post till din folkbokföringsadress. Eftersom polisens brottsregister inte finns online så är det betydligt smidigare att vända sig till Sveriges domstolar, via oss på Bakgrundskollen.se.