Hur sker en bakgrundskontroll på Bakgrundskollen.se?

När du söker jobb kan det vara så att din arbetsgivare gör en bakgrundskontroll på dig via Bakgrundskollen.se. Det din arbetsgivare får reda på då är om det finns någon dom, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse mot dig historiskt. 

Varför gör arbetsgivaren bakgrundskontroll?

Oftast sker detta för att ta bort tvivel eller osäkerheter för din framtida prestation och för att säkra sig att dina framtida kollegor får rätt person att jobba med. Ibland kräver ett regelverk vår kunds verksamhet vilket gör att en bakgrundskontroll måste göras. Oftast handlar det om trygghet och säkerhet gentemot dig samt arbetsgivaren. 

Kan jag tacka nej?

Arbetsgivaren behöver inte ha samtycke från dig att göra en bakgrundskontroll mot Sveriges domstolar då detta är offentlig handling. Däremot kan du direkt säga att du inte vill detta så är det upp till arbetsgivaren att ta ställning till detta. Om du vill kan du som arbetssökande göra ansökan åt arbetsgivaren på vår hemsida också. 

Vad händer om ni ”hittar något” mot mig? 

Bakgrundskollen.se letar bara information hos källor som är öppna för allmänheten så allt det vi får fram kan du också hitta. Deras källor är öppna för offentligheten, men vad som kan bedömas som lämpligt eller olämpligt för jobbet tar vi ställning till från fall till fall. Men vi gör alltid en helhetsbedömning. Bakgrundskontrollen är ett av flera beslutsunderlag vi har vid en rekrytering.

Hur långt tillbaka hittar ni uppgifter om mig?

Detta beror på vilket typ av brott som har sketts, men det brukar vara mellan 4-9 år. Bakgrundskollen.se får oftast del av det som myndigheter har sparat elektroniskt. 

Vad ska jag göra om jag till exempel vet att jag har flera domar mot mig?

Det är alltid att rekommendera att berätta detta för arbetsgivaren innan kontroll har gjorts då arbetsgivaren får reda på detta oavsett och då kan du berätta om detta och förklara enklare varför detta inte påverkar jobbet du söker. Detta skapar en ärlighet mot arbetsgivaren vilket alltid är positivt. Detta gör att många arbetssökande för utdrag hos oss och lämnar till sin arbetsgivare när dom vet att det finns en dom just för att visa ärlighet och transparens.

Vilka källorna använder ni?

Bakgrundskollen.se letar endast information hos källor som är öppna för allmänheten så allt det vi får fram kan du också hitta. Vi samlar eller lämnar inte ut information som rör etniskt ursprung, sexuell läggning, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening då detta strider mot gällande GDPR lagstiftning.