fbpx

Hur sker en bakgrundskontroll via Bakgrundskollen.se?

När du söker jobb kan det vara så att din arbetsgivare gör en bakgrundskontroll på dig via Bakgrundskollen.se. Det din arbetsgivare får reda på om du förekommer i några domar hos svenska domstolarna. Det innefattar bland annat fällande domar, friande domar och strafföreläggande.

Varför gör arbetsgivaren bakgrundskontroll?

Oftast sker detta för att ta bort tvivel eller osäkerheter för din framtida prestation och för att säkra sig att dina framtida kollegor får rätt person att jobba med. I ett fåtal branscher finns det även lagkrav på att arbetsgivaren måste utföra bakgrundskontroller/be om registerutdrag. Att bakgrundskontroller görs i samband med rekryteringar är givetvis en trygghet och en säkerhet för båda parter. För dig som arbetssökande kan du känna dig trygg med att din tilltänkta arbetsgivare är noggrann och lägger stor vikt i att hitta rätt person för tjänsten.  

Kan jag tacka nej?

Arbetsgivaren behöver inte ha samtycke från dig att göra en bakgrundskontroll mot Sveriges domstolar då detta är offentliga handlingar. Däremot kan du direkt säga att du inte vill att en bakgrundskontroll görs i ditt personnummer. Ibland kan det även vara så att du som arbetssökande får krav på dig från rekryteraren om att lämna in en bakgrundskontroll inför anställning. Då går det bra att beställa en kontroll via oss.

Vad händer om ni ”hittar något” mot mig? 

Vi på Bakgrundskollen.se letar information hos källor som är offentliga och därmed har vi ingen egen databas. Vi gör en sökning hos Sveriges alla domstolar. Det enda vi gör är att vi tillhandahåller informationen/ eventuella domar som vi får ut via domstolarna till dig som beställare. Därefter är det upp till dig som beställare att granska informationen och göra en bedömning.

Hur långt tillbaka hittar ni uppgifter om mig?

Detta beror på vilket typ av brott som har begåtts, men det brukar vara mellan 4-9 år. Bakgrundskollen.se får ta del av den information myndigheter har sparat elektroniskt och som inte är sekretessbelagt.

Vad ska jag göra om jag till exempel vet att jag har flera domar mot mig?

Det är alltid att rekommendera att berätta detta för arbetsgivaren innan kontroll har gjorts då arbetsgivaren får reda på detta oavsett och då kan du berätta om detta och förklara enklare varför detta inte påverkar jobbet du söker. Detta skapar en ärlighet mot arbetsgivaren vilket alltid är positivt. Detta gör att många arbetssökande för utdrag hos oss och lämnar till sin arbetsgivare när dom vet att det finns en dom just för att visa ärlighet och transparens.

Vilka källor använder vi?

Bakgrundskollen.se letar endast information hos källor som är öppna för allmänheten så allt det vi får fram kan du också hitta. När du beställer en bakgrundskontroll via oss så söker vi igenom samtliga svenska domstolar och på så sätt kan vi påvisa eventuella domar inom brott eller tvist. Vi samlar eller lämnar inte ut information som rör etniskt ursprung, sexuell läggning, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening då detta strider mot gällande GDPR lagstiftning.