Hitta domar

Hitta domar via Bakgrundskollen.se. Vi förser företag, privatpersoner och föreningar med bakgrundskontroller. Sökning sker via personnummer och vid träff hos Sveriges domstolar, får du möjlighet att läsa domen/domarna. 

Hitta rätt för ditt behov

enskild bakgrundskontroll
Enskild bakgrundskontroll

199 kr

1 bakgrundskontroll / 1 personnummer.

Beställ fler kontroller samtidigt.

Företag

Fr. 159 kr

Upp till 150 kontroller per år.

Fr. 31 kr per kontroll

Föreningar

60 kr/kontroll

Ingen bindningstid.

Betala endast för utförda kontroller

Hitta domar på person

Det finns många olika anledningar till varför man vill hitta domar på en person. Bakgrundskollen.se är en tjänst skapad för företag, föreningar och privatpersoner som är i behov av bakgrundskontroller. Genom oss får ni en juridisk kontroll på en person och kan på så sätt hitta domar på person som: Sökt jobb hos er, skall jobba i idrottsföreningen, hyra en lägenhet, eller liknande. Att göra en juridisk kontroll som vi kallar bakgrundskontroll, ger dig ett viktigt och fullständigt underlag inför ditt beslutstagande. Säg hypotetiskt att vi hittar domar på en person som skall arbeta som idrottsledare i er idrottsförening. Betyder det automatiskt att den personen inte får arbeta som ledare? Nej för du vet inte vad domen i fråga handlar om, om du inte läst domen. Så får du en träff via oss på Bakgrundskollen.se och hittar domar på personen, läs igenom alla domar. Personen kan förekomma i domar, men blivit friad i tingsrätt eller hovrätt. 

Skapa rätt beslutsunderlag

Vår tjänst hanterar känslig data, där det ibland rör sig om domar som är väldigt allvarliga. Det kan vara mord, dråp, grov misshandel, grovt rån, barnpornografibrott och många andra typer av brott. Genom att använda vår tjänst och göra dessa bakgrundskontroller, så skapar ni ett mer välgrundat beslutsunderlag. Många gånger får våra kunder som använder vår tjänst inga träffar. Vilket innebär att personnumret som vi fått inte har förekommit i några domar. Då är det ett beslutsunderlag som ni kan ta med er.
Ibland kan det däremot vara en träff, vilket innebär att personen förekommer i domar. Det innebär inte automatiskt att personen i fråga är dömd för ett grovt brott. Därför rekommenderar vi alltid den som vill hitta domar, att också läsa alla domar som vi förser er med. Personen kan exempelvis blivit dömd i tingsrätt, men sedan friats i hovrätt. Då kommer dessa domar ligga som två separata underlag. 

3 snabba steg

Beställ/Bli kund

Bli kund eller beställ enskild bakgrundskontroll. Ange personnummer på den du vill ha utdrag på och skicka in till oss.

Bli notifierad

Du blir informerad via mail inom 2 timmar när bakgrundskontrollen är gjord och hittar den tryggt på ditt konto när du loggar in.

Se resultat

Följ länken i mejlet och se er bakgrundskontroll digitalt. Du får då tillgång till eventuella domar direkt som PDF om det finns på personen.

Hitta domar på internet

Kan man hitta domar på internet i Sverige? Det enkla svaret är JA och Bakgrundskollen.se är ett bevis på detta.
Hur det kommer sig att man kan hitta domar på internet beror på att Sverige har något som kallas för “Offentlighetsprincipen”. Den står inskriven i tryckfrihetsförordningen, en av grundlagarna, och innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. En dom från någon av våra rättsinstanser (Sveriges domstolar) är en allmän handling, på så sätt har vi alla rätt att ta del av domen (om inte domen är belagd med sekretess). 

Enklaste sättet att hitta domar på internet för en specifik person, är att göra en sökning här via oss. Vi söker snabbt igenom alla Sveriges domstolar och du har ett svar inom 2 timmar. Om personen du sökt efter förekommer i en dom, så får du tillgång till original domen online.