Vilka arbetsgivare får begära utdrag ut polisens belastningsregister?

Det snabba svaret här är att alla får begära detta.

Om inte utdraget ur polisens belastningsregister är ett lagkrav är det ett paragraf 9 utdrag avsett för enskild person som efterfrågas av arbetsgivare inför anställning. Syftet med detta utdraget är dock inte att använda det inför anställning utan för att en privatperson ska kunna få kännedom om de eventuella uppgifter som förekommer om densamme i Polisens belastningsregister.

På Polisens hemsida står det att

Syftet med utdraget är att du själv kan kontrollera dina uppgifter i belastningsregistret. Det är inte meningen att det här utdraget ska visas för arbetsgivaren.

När man som arbetsgivare gör en sökning via polisens belastningsregister och det är ett utdrag avsett för enskild person måste man ha i åtanke att detta inte är tanken. Det är i detta läget mer integritetsvänligt att hämta informationen via de svenska domstolarna.

Antalet utdrag som är av karaktär enskild person ökar för varje år och 2013 levererade Rikspolisstyrelsen omkring 220 000 utdrag av typen utdrag där den enskilde vill ta del av uppgifter om sig själv i registret. Under år 2017 hade antalet levererade utdrag för enskilt bruk ökat till omkring 300 000. Enligt utredningen begärdes troligtvis en stor del av dessa utdrag inför anställning.