fbpx

Får personen ifråga reda på att jag gjort en bakgrundskontroll?

Nej det får den inte. Vi rekommenderar dock av etiska skäl att det informeras tydligt till en arbetssökande, ledare, hyresgäst m.fl. att en bakgrundskontroll genomförs.