fbpx

Beställa polisregister

Har du kommit långt i en rekryteringsprocess där arbetsgivaren kräver ett utdrag från belastningsregistret? Eller önskar du beställa polisregister för ett annat ändamål? Oavsett så kan du använda Bakgrundskollen för att göra en bakgrundskontroll som visar härkomst i brottsmålsdomar.

Gör en bakgrundskontroll för info om brottsmål

Oavsett vad så kan man ibland behöva begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Att beställa ett polisregister är en relativt lång och komplicerad process. Först behöver du leta rätt på den blankett som ligger till grund för informationen du vill få fram och fylla i samt skicka iväg denna. Därefter väntar en handläggningstid om ca 2-3 veckor som polisen själv nämner på sin hemsida innan du får utdraget skickat till dig per post. Efter det behöver du överlämna informationen till personen som bett dig beställa polisregistret. 

Som ni hör så är detta en process som både kan kännas tidskrävande och komplicerad. Vi rekommenderar dig att istället använda Bakgrundskollen.se när du har behov av att titta eventuell härkomst i brottsmålsdomar. Bakgrundskollen.se samlar in informationen från Sveriges alla domstolar och du får dessutom utdraget inom 2 timmar! Allt administreras digitalt på ett enkelt, snabbt och säkert sätt.

Kan jag beställa polisregister utan att behöva gå via polisens belastningsregister?

Ja, det kan du! Att hämta ut polisregister innebär att du får ett underlag där det står om du fått en straffpåföljd från ett brott du begått. Polisregistret innefattar ingen information om brottsrubriceringarna utan endast den dom som utfärdats mot dig. Informationen du får fram genom att beställa ett polisregister kan du beställa utan att behöva gå via polisens belastningsregister.

Som vi nämnt i tidigare stycke så är det tidskrävande att hämta utdrag från polisen. Idag finns istället tjänster som erbjuder bakgrundskontroller som är betydligt mycket smidigare och mindre tidskrävande. Beställer du te.x en bakgrundskontroll från oss på Bakgrundskollen.se så får du i stort sett samma information som du skulle fått om du beställer via polisen. Skillnaden är dock att du får utdraget inom 2 timmar från det att du lagt beställningen och allt sköts digitalt. Vi hämtar utdrag från Sveriges alla domstolar och skapar ett säkrare och snabbare alternativ till polisens belastningsregister som tar upp till tre veckor att få och som dessutom skickas med posten.

Hur funkar det att beställa bakgrundskontroll via Bakgrundskollen.se?

Logga in
Logga in eller skapa ett konto

Beställ bakgrundskontroll
Beställ en bakgrundskontroll genom att klicka på ”Beställ ny”. Ange personnummer och vilken typ av bakgrundskontroll ni vill göra. Som organisation, företag eller förening, behöver ni inte ha samtycke från personen innan bakgrundskontroll är gjord.

Bli notifierad
Du blir informerad via mail när bakgrundskontrollen är gjord och hittar den säkert förvarad på ert konto när du loggar in. 

Granska resultatet
Se er bakgrundskontroll digitalt och få information om personen har ett register där de blivit dömd. Ni har även möjlighet att ladda ner er bakgrundskontroll. Det är dock rekommenderat att alltid läsa informationen digitalt för största säkerhet & minska att den eventuellt sprids på fel sätt. 

Vanliga frågor

Ja. Enligt dataskyddslagstiftningen (GDPR) får personuppgifter behandlas på detta sätt om det finns ett berättigat intresse. tillexempel vid en rekrytering. Vissa digitala tjänster som exempelvis Bakgrundskollen.se omfattas av ett utgivningsbevis och omfattas därmed inte av dataskyddslagstiftningen (GDPR). Vilket underlättar och gör en bakgrundskontroll mindre komplicerad, rent juridiskt.

Nej det får den inte. Vi rekommenderar dock av etiska skäl att det informeras tydligt till en arbetssökande, ledare, hyresgäst m.fl. att en bakgrundskontroll genomförs.

Så snart all information om den sökande har verifierats presenterar Bakgrundskollen detta på ert stängda inlogg. Där får ni det presenterat på ett objektivt och faktabaserat sätt.

Absolut kan du beställa på dig själv. Det är väldigt vanligt att arbetsgivare tycker att detta är ett bättre alternativ till polisens belastningsregister då en bakgrundskontroll från bakgrundskollen.se går fortare samt att man får mer information från oss än vid ett utdrag av polisens belastningsregister.

Det kan ni absolut göra. Många arbetsgivare har övergivit polisens belastningsregister pågrund av den dåliga anpassningen för företag. Den är som sagt inte skapad för att arbetsgivare skall göra kontroller. Att behöva be kandidaten hämta belastningsregistret och sedan vänta 2-3 veckor är oftast en omöjlig ekvation som arbetsgivare.
Via Bakgrundskollen.se kan arbetsgivaren göra en kontroll direkt och få ett svar inom två timmar. Detta gör att anställningsprocessen går betydligt snabbare för er som arbetsgivare. Personen som ni gör en kontroll på kommer inte få information om att en bakgrundskontroll har gjorts. Men vi rekommenderar alltid att ni informerar berörda personer att kontrollen görs/kommer göras.

Nej vi skickar inga fysiska brev hem i brevlådan. De fysiska breven som skickas hem i brevlådan är belastningsregister som hämtas från polisen. Våra bakgrundskoller är 100% digitala och du får endast svar bakom din låsta inloggning.

När ni har beställt en bakgrundskontroll sker följande steg:
1. Ni får ett konto skapat hos oss.
2. Nu har vi inom två timmar besvarat er bakgrundskontroll och ni hittar den inne i ert konto.
3. Här har ni möjlighet att ladda ner bakgrundskontrollen och om det finns någon dom så ligger även originaldomen uppladdad där.

En bakgrundskontroll är viktigt för att ge er rätt beslutsunderlag. Med andra ord ett sätt för er att få all tillgänglig fakta på bordet innan en rekrytering eller en affärsuppgörelse skall genomföras. Det förebygger framförallt för eventuella framtida problem.

Vi har många kunder inom rekrytering- och bemanningsbranschen som använder våra bakgrundskontroller som ett naturligt steg i sin process. Vi är en snabb och smidig partner för rekrytering- och bemanningsföretagen.
Ni har svaret snabbt och kan enkelt plocka ut mängder av kontroller till ett kostnadseffektivt pris.
Många använder vår tjänst för att sortera ut kandidaterna och som ett steg innan man genomför en mer omfattande bakgrundskontroll.