fbpx

Beställa polisregister

Har du kommit långt i en rekryteringsprocess där arbetsgivaren kräver ett utdrag från belastningsregistret? Eller önskar du beställa polisregister för ett annat ändamål?

Oavsett vad så kan man ibland behöva begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Att beställa ett polisregister är en relativt lång och komplicerad process. Först behöver du leta rätt på den blankett som ligger till grund för informationen du vill få fram och fylla i samt skicka iväg denna. Därefter väntar en handläggningstid om ca 2-3 veckor som polisen själv nämner på sin hemsida innan du får utdraget skickat till dig per post. Efter det behöver du överlämna informationen till personen som bett dig beställa polisregistret. 

Som ni hör så är detta en process som både kan kännas tidskrävande och komplicerad. Vi rekommenderar dig att istället använda Bakgrundskollen.se när du har behov av att beställa ett utdrag från polisen. Bakgrundskollen.se samlar in informationen från Sveriges alla domstolar och du får dessutom utdraget inom 2 timmar! Allt administreras digitalt på ett enkelt, snabbt och säkert sätt.

Beställ bakgrundskontroll

Kan jag beställa polisregister utan att behöva gå via polisens belastningsregister?

bakgrundskontroll

Ja, det kan du! Att hämta ut polisregister innebär att du får ett underlag där det står om du fått en straffpåföljd från ett brott du begått. Polisregistret innefattar ingen information om brottsrubriceringarna utan endast den dom som utfärdats mot dig. Informationen du får fram genom att beställa ett polisregister kan du beställa utan att behöva gå via polisens belastningsregister.

Som vi nämnt i tidigare stycke så är det tidskrävande att hämta utdrag från polisen. Idag finns istället tjänster som erbjuder bakgrundskontroller som är betydligt mycket smidigare och mindre tidskrävande. Beställer du te.x en bakgrundskontroll från oss på Bakgrundskollen.se så får du i stort sett samma information som du skulle fått om du beställer via polisen. Skillnaden är dock att du får utdraget inom 2 timmar från det att du lagt beställningen och allt sköts digitalt. Vi hämtar utdrag från Sveriges alla domstolar och skapar ett säkrare och snabbare alternativ till polisens belastningsregister som tar upp till tre veckor att få och som dessutom skickas med posten.

Hur funkar det att beställa bakgrundskontroll via Bakgrundskollen.se?

Logga in
Logga in eller skapa ett konto

Beställ bakgrundskontroll
Beställ en bakgrundskontroll genom att klicka på ”Beställ ny”. Ange personnummer och vilken typ av bakgrundskontroll ni vill göra. Som organisation, företag eller förening, behöver ni inte ha samtycke från personen innan bakgrundskontroll är gjord.

Bli notifierad
Du blir informerad via mail när bakgrundskontrollen är gjord och hittar den säkert förvarad på ert konto när du loggar in. 

Granska resultatet
Se er bakgrundskontroll digitalt och få information om personen har ett register där de blivit dömd. Ni har även möjlighet att ladda ner er bakgrundskontroll. Det är dock rekommenderat att alltid läsa informationen digitalt för största säkerhet & minska att den eventuellt sprids på fel sätt.