fbpx

Belastningsregistret arbetsgivare

Det blir allt vanligare att arbetsgivare begär utdrag ur belastningsregistret vid anställning. Men får arbetsgivare begära ett utdrag ur polisens belastningsregister? 

Det korta svaret är nej, arbetsgivare eller blivande arbetsgivare har inte någon laglig rätt att få ut uppgifter om dig ur belastningsregistret. Om arbetsgivaren är bland annat inom skolan eller rättsvårdande myndigheter, måste de enligt lag ta del av uppgifterna i belastningsregistret.

Är inte arbetsgivaren berörd av lagkravet kring belastningsregister vid anställning, så är det ett så kallat “Paragraf 9 utdrag”: “BEGÄRAN OM UTDRAG ur belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister”. Syftet med detta utdraget är dock inte att använda det inför anställning utan för att en privatperson ska kunna få kännedom om de eventuella uppgifter som förekommer om densamme i Polisens belastningsregister. På Polisens egen hemsida skriver de:

Syftet med utdraget är att du själv kan kontrollera dina uppgifter i belastningsregistret. Det är inte meningen att det här utdraget ska visas för arbetsgivaren.

Vanligt att arbetsgivare begär utdrag ur belastningsregistret vid anställning?

Syftet med utdrag ur belastningsregistret är inte avsett för arbetsgivare att ta del av. Trots det så ökar antalet utdrag varje år från polisens belastningsregister, där de till stor andel tros användas i samband med en anställning. Anledningen bakom detta tros vara att vi i Sverige legat ett par år efter länder som USA och Storbritannien kring bakgrundskontroller vid anställning. Sverige har varit betydligt mer naiva när det kommer till eventuella säkerhetshot eller rekryteringar till känsliga roller på företaget. Allt från högt uppsatta chefer med stort ekonomiskt ansvar, till känsliga roller inom IT och säkerhet.  

Det finns inga lagar som hindrar arbetsgivaren från att kräva ett visst typ av intyg inför en rekrytering, som exempelvis utdrag ur belastningsregistret. Det är helt upp till varje företag vad de anser att en person bör visa för intyg inför en anställning.

Vad gör jag om arbetsgivaren kräver utdrag ur belastningsregistret?

Du har självklart som privatperson möjligheten att vägra begära ut ett utdrag ur belastningsregistret. Det är som redan nämnt ett krav att du själv gör detta, då arbetsgivaren ej har möjlighet till det. Självklart riskerar du då att gå miste om den eventuella tjänsten som du är aktuell inför. 
Bakgrundskollen.se har skapats för att fungera som ett komplement för både företag, föreningar och privatpersoner som exempelvis söker jobb. Våra utdrag är betydligt mer integritets vänliga då all information som hämtas går via Sveriges domstolar. Dvs det är offentliga uppgifter som du i princip kan ringa runt till de olika domstolarna och plocka ut. Det är dock ett tidskrävande jobb att ringa till alla i hela Sverige.


Därför kan både du som arbetstagare och arbetsgivare göra en bakgrundskontroll via Bakgrundskollen.se. Du sköter allt bakom din låsta inloggning, och du får underlaget inom 2 timmar.

Våra lösningar

Registrera dig nu och börja plocka ut era bakgrundskontroller! 

enskild bakgrundskontroll
Enskild bakgrundskontroll

199 kr

1 bakgrundskontroll / 1 personnummer.

Beställ fler kontroller samtidigt.

Företag

Fr. 159 kr

Företagsanpassad lösning.

Bakgrundskontroller för företag.

Förening

80 kr/kontroll

Ingen bindningstid.

Betala endast för utförda kontroller