fbpx

Belastningsregister – Oöppnat kuvert

Vad menas med ett oöppnat kuvert?
När man pratar om ett oöppnat kuvert så benämns det i samband med att företag/organisationer gör bakgrundskontroller, via polisens belastningsregister.
Det finns en del utmaningar kring att göra bakgrundskontroller via polisens belastningsregister som vi går igenom tydligare i detta inlägg:
https://bakgrundskollen.se/skillnaden-mellan-en-bakgrundskontroll-och-polisens-belastningsregister

Kortfattat är att när du skall göra utdrag ur polisens belastningsregister så behöver det göras av personen som det berör. Dvs du kan endast göra det på dig själv. Vill ett företag exempelvis ha tillgång till ditt eventuella polisregister så måste du begära ut det själv.
Utdraget kommer sedan att skickas till din folkbokföringsadress, och där kommer det öppna kuvertet in i bilden igen. Det finns de som begär att du skall lämna kuvertet oöppnat, för att minska risken för förfalskning. Dvs att du ändrar eller tar bort information i ditt belastningsregister.

Syftet är då alltså att när du får hem kuvertet från polisen med ditt belastningsregister så skall du lämna det oöppnat till företaget/organisationen som ursprungligen efterfrågat det.

För att undvika frågan kring oöppnat kuvert

Frågan kring ett oöppnat kuvert är ett av många problem med att använda polisens belastningsregister vid bakgrundskontroller. Därför anser vi att bakgrundskollen.se är betydligt mer anpassat för er att göra bakgrundskontroller på personer.