Belastningsregister för föreningar, nu ett krav

Den 1 januari 2010 är det ett krav för föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet att kontrollera registerutdrag. Detta gäller ledare som har regelbunden kontakt med barn. Här är en enkel funktion som hjälper er att hålla reda på det nya lagkravet: 

Detta lagkravet är ett steg mot att göra föreningslivet ett tryggare ställe för våra svenska barn. Nu är din förening tvungen att göra ett begränsat registerutdrag och ha ett sätt som dokumenterar att kontrollen har gjorts. 

Hur kan ni då jobba med detta på ett säkert sätt? 

  1. Det är en trygghet för er i föreningen att utse en ansvarig som ser till att göra dessa registerutdrag här
  2. Informera alla ledare att ni från och med 1 januari 2020 kommer att utföra kontroller på alla ledare i föreningen. 
  3. Säkerställ att alla ledare inte har en dom mot sig men ha en plan för hur ni ska agera om det mot förmodan skulle finnas en dom mot någon av era ledare. 
  4. Besluta hur ofta nu vill att dessa kontroller ska göras över 1 år. 

De svaren ni får från oss på Bakgrundskollen.se är ett registerutdrag från Sveriges samtliga domstolar. Här får ni reda på om personen i fråga är dömd i domstol. Är personen detta så får ni tillgång till originaldomarna tryggt och säkert inne i ert konto enligt lagkravet. 

De domstolar som är inkluderade i kontrollen är: