fbpx
bakgrundskontroll

Begära ut dom anonymt


Får man begära ut domar anonymt trots att man inte själv är med i den?

Svaret är JA. Varje svensk medborgare har idag rätten att ta del av allmänna handlingar, enligt svenska lagar. En dom räknas som en allmän handling från en svensk myndighet. Så den har alla svenska medborgare rätt att ta del av, helt anonymt.

Domar kan plockas ut direkt hos den fysiska domstolen, där du inte behöver uppge varken namn eller andra personuppgifter. Således kan du vara anonym och begära ut domar där du själv inte förekommer.

Lagen som reglerar rätten till allmänna handlingar, såsom domar är:
2 kapitel 1 § tryckfrihetsförordningen:
”Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar”. 
Lag (2018:1801).