fbpx

Bakgrundskontroll ledare

Ta ansvaret som idrottsförening och gör bakgrundskontrollerna via Bakgrundskollen.se.
Slipp lång väntetid, krånglig administration och att lägga över ansvaret på respektive ledare.
Bakgrundskollen hjälper idrottsföreningar i hela landet att genomföra bakgrundskontroller.

Ta ansvar som idrottsförening

Som idrottsförening har ni möjlighet att ta ansvar i denna fråga istället för att lägga över det på individerna (ledarna). Via Bakgrundskollen.se kan ni plocka ut bakgrundskontroller på alla ledare i föreningen på en och samma gång. Informationen hämtas från Sveriges domstolar och finns personen inte med i några domar, kommer det att framgå. Finns ledaren däremot med i någon dom så får ni tillgång till den och kan läsa innehållet för att göra en egen slutsats om personen i fråga ändå passar som ledare för barnen i er idrottsförening.

På detta sätt säkerställer ni som idrottsförening att bakgrundskontrollerna är korrekt utförda på samtliga ledare i föreningen. Samt ni har tagit del av all information om det är så att det är en ledare som har en dom sedan tidigare där hen förekommer. 

Hur funkar det?

  • Skapa konto
  • Fyll i personnummer på alla ledare som skall kontrolleras
  • Få epost inom 2 timmar när alla kontrollerna är genomförda.
  • Gå in i kontot och se utdrag samt eventuell originaldom på respektive ledare.

Våra bakgrundskontroller hämtar inte informationen från polisens belastningsregister, utan kontrolleras direkt via Sveriges domstolar.

Tolka nya direktiven från Riksidrottsförbundet

Från den 1 januari 2020 gick Riksidrottsförbundet ut med nya direktiv till sina medlemsföreningar. I korthet innebär det att alla som har uppdrag i en idrottsförening och har kontakt med barn/ungdomar under 18 år skall begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret och visa upp detta för föreningen. Det är dock fortfarande föreningen som ansvarar för att kontrollen genomförs. Det finns inga lagkrav att detta måste göras via polisens belastningsregister. Riksidrottsförbundet skriver själva på sin hemsida att på utdraget visas: Mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, barnpornografibrott samt grovt rån. 

Det är några av de grövsta brotten i Sverige. Dessa uppgifter går lika bra att hämta vid en bakgrundskontroll hos oss på Bakgrundskollen.se.

Vanliga frågor

Ni får absolut kvitto när ni handlar hos oss oavsett om ni är organisation eller privatperson. Direkt när ordern är klar får ni dels ett kvitto från Klarna och dels ett från oss.

När ni har beställt en bakgrundskontroll sker följande steg:
1. Ni får ett konto skapat hos oss.
2. Nu har vi inom två timmar besvarat er bakgrundskontroll och ni hittar den inne i ert konto.
3. Här har ni möjlighet att ladda ner bakgrundskontrollen och om det finns någon dom så ligger även originaldomen uppladdad där.

Ja absolut, du får ladda ned för eget bruk. Finns det en dom så laddas originaldomen upp på ert konto som ni kan ladda ner. Ni har också möjligheten att ladda ner även om det inte finns en dom, om ni exempelvis behöver visa upp att det inte finns några domar. Dock rekommenderar vi alltid att ha det digitalt av säkerhetsskäl och undvika att sprida känsliga uppgifter.

Utdrag ur belastningsregistret från polisen krävs:

  • inför anställning i förskola, grundskola och motsvarande skolformer samt fritidshem och annan pedagogisk verksamhet,
  • inför arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS),
  • övrigt arbete med barn,
  • arbete på HVB-hem,
  • samt för arbete som försäkringsförmedlare och övrig försäkringsdistribution.

Om det gäller anställning i andra fall så rekommenderar vi utdrag från Sveriges domstolar istället.

Vi har många kunder inom rekrytering- och bemanningsbranschen som använder våra bakgrundskontroller som ett naturligt steg i sin process. Vi är en snabb och smidig partner för rekrytering- och bemanningsföretagen.
Ni har svaret snabbt och kan enkelt plocka ut mängder av kontroller till ett kostnadseffektivt pris.
Många använder vår tjänst för att sortera ut kandidaterna och som ett steg innan man genomför en mer omfattande bakgrundskontroll.

Nej det får den inte. Vi rekommenderar dock av etiska skäl att det informeras tydligt till en arbetssökande, ledare, hyresgäst m.fl. att en bakgrundskontroll genomförs.

Ja. Enligt dataskyddslagstiftningen (GDPR) får personuppgifter behandlas på detta sätt om det finns ett berättigat intresse. tillexempel vid en rekrytering. Vissa digitala tjänster som exempelvis Bakgrundskollen.se omfattas av ett utgivningsbevis och omfattas därmed inte av dataskyddslagstiftningen (GDPR). Vilket underlättar och gör en bakgrundskontroll mindre komplicerad, rent juridiskt.

Bara för att en person förekommer i brottmål betyder inte det personen har fällts för brott. Även friande domar omfattas hos oss på Securement. Kontrollera alltid domen. En dom kan i regel överklagas inom tre veckor. Kontrollera alltid om personen förekommer i övre instans. 

Nej vi skickar inga fysiska brev hem i brevlådan. De fysiska breven som skickas hem i brevlådan är belastningsregister som hämtas från polisen. Våra bakgrundskoller är 100% digitala och du får endast svar bakom din låsta inloggning.